GMINA KSIĄŻ WIELKI

GOPS w Książu Wielkim     Budżet Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Książu Wielkim zamknął się w roku 2016 kwotą ponad pięciu milionów złotych. Dokładnie: 5.093.090 zł i 84 groszy, z czego 4.466.473,32 zł przekazał wojewoda małopolski, a 626.617,52 zł przekazała nasza Gmina. Z pieniędzy od wojewody najwięcej pochłonęły świadczenia wychowawcze, czyli realizacja programu „500+”, w ramach którego wypłacono łącznie 2,61 miliona złotych oraz świadczenia rodzinne – 1,37 mln zł i fundusz alimentacyjny – 227,8 tys. zł.

     Z naszych podatków, czyli z budżetu Gminy, najwięcej wydano na opłaty za pobyt 14. osób w domach pomocy społecznej, co kosztowało w skali 2016 roku prawie 292,9 tys. zł. Niewiele mniej kosztowało utrzymanie samego GOPS – 245,8 tys. zł (w tym 32,5 tys. zł pochodziło od wojewody). Natomiast na zasiłki stałe dla 17. osób niepełnosprawnych wydano 106,8 tys. zł, zaś na zasiłki celowe i pomoc w naturze wydano dla kilkudziesięciu rodzin łącznie 43,3 tys. zł.

     Dla porównania, na dożywianie dzieci oraz uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych przeznaczono 48,6 tys. zł (w tym 34 tys. zł od wojewody), a na zasiłki okresowe, które pobrało 12 rodzin – w sumie 4,9 tys. zł.
     W minionym roku skierowano w naszej Gminie 12 wniosków o leczenie odwykowe z nałogu alkoholowego oraz założono 10 nowych „niebieskich kart” w rodzinach dotkniętych przemocą (łącznie było ich 14).

Red.

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem