GMINA KSIĄŻ WIELKI

Centrum Usług Wspólnych     Właśnie kończą się kolejne, pięcioletnie kadencje dwóm dyrektorkom szkół podstawowych w naszej Gminie: Małgorzacie Boryckiej (SP w Antolce) oraz Danucie Gajos (SP w Książu Małym). Pierwsza kieruje placówką od 1 września 2000 roku, druga od 1 września roku 2007. Jak informuje organizujące konkurs na te stanowiska Centrum Usług Wspólnych w Książu Wielkim, wyboru dyrektora dokona jedenastoosobowa komisja spośród zgłoszonych kandydatów. Najpierw sprawdzi czy złożone przez nich dokumenty spełniają podane wymagania formalne. Następnie oceni przedstawione wizje funkcjonowania szkoły. A o ostatecznym wyborze zadecydują wyniki tajnego głosowania.

     Termin złożenia dokumentów przez kandydatów do objęcia funkcji dyrektora SP w Antolce, mija 21 marca. Rozstrzygnięcie konkursu przewidziano na 29 marca. Natomiast w przypadku SP w Książu Małym, terminy te są następujące: 28 marzec (złożenie dokumentów) i 6 kwiecień (rozstrzygnięcie).

     W skład komisji konkursowych wchodzi z mocy prawa: trzech przedstawicieli Gminy, trzech przedstawicieli Kuratorium, po dwoje reprezentantów rady pedagogicznej i rady rodziców oraz po jednym przedstawicielu związków zawodowych działających w danej placówce. W przypadku tych dwóch szkół jest to tylko Związek Nauczycielstwa Polskiego.

Red.

 

 

Informujemy, że ta strona stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij „Zgadzam się”, aby ta informacja nie pojawiała się ponownie. Kliknij „Więcej informacji”, aby zapoznać się z naszą Polityką prywatności.
Więcej informacji Zgadzam się Nie zgadzam się