GMINA KSIĄŻ WIELKI

  Książowiacy na sesji Rady   Tylko milion zł dzieli naszą Gminę, by jej roczny budżet, przyjęty na sesji w czwartek (28 grudnia), osiągnął w roku 2018 okrągłe 30 mln zł. Ale być może nawet go przekroczy jeśli dodatkowo uzyskamy dofinansowanie do instalacji domowych ogniw fotowoltaicznych. Traktując to jako ewentualność nie umieszczono tego zadania w wyliczeniach. Obejmują one wyłącznie inwestycje, na które już zagwarantowano dofinansowanie lub złożone wnioski są w trakcie oceny. Ich łączna wartość wynosi aż 11,7 mln zł (ponad 1/3 budżetu). Z tego powodu, a także na zakończenie roku 2017, radnym zaśpiewał na sesji zespół "Książowiacy".

Budżet na rok 2018     - Na tak duże, zaplanowane wydatki majątkowe w budżecie Gminy pracowaliśmy wspólnie: Urząd i Rada, przez kilka ostatnich lat odpowiednio się do tego przygotowując. Dlatego wiele oczekiwanych przez mieszkańców inwestycji, w tym zwłaszcza rewitalizacja centrum Książa Wielkiego, stała się teraz możliwa do zrealizowania – podkreślił wójt Marek Szopa. I zgodnie ze sprawdzoną zasadą, że „zgoda buduje”, jednogłośnie poparli go wszyscy radni uchwalając zaprojektowany budżet.

     Zatwierdzony dokument ustala dochody Gminy Książ Wielki w roku 2018 na poziomie 27,1 mln zł, natomiast wydatki – 29 mln zł. Różnica pomiędzy nimi, stanowiąca planowany deficyt w wysokości 1,9 mln zł, zostanie pokryta z emisji obligacji komunalnych i pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego. - To bardzo ambitny, wymagający wiele wysiłku przy realizacji, ale w pełni realny budżet. Jego wykonanie znacząco polepszy warunki życia mieszkańców naszej Gminy, stąd wszyscy byliśmy za - podsumował głosowanie przewodniczący Rady Henryk Huma.

Budżet na rok 2018     Wśród wydatków majątkowych, wynoszących jak wspomniano 11,7 mln zł, ponad połowę bo 6,6 mln zł przeznaczono na rewitalizację przestrzeni publicznej i społecznej Książa Wielkiego wraz z zaplanowaną na rok 2018 adaptacją obu budynków byłej Szkoły Podstawowej w Rzędowicach. Nowy ma być dostosowany na potrzeby Warsztatów Terapii Zajęciowej, a stary na Dom Seniora. Tu dofinansowanie z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego sięga 75 proc.

     Duże nakłady pójdą także na drogi (3,3 mln zł), najwięcej na przebudowę drogi gminnej Trzonów – Zaryszyn, ulicy Długosza i ul. Podzamcze w Książu Wielkim oraz współfinansowanie ze Starostwem w Miechowie nowej obwodnicy prowadzącej z Książa Wielkiego do Książa Małego z ominięciem Wielkiej Wsi. Dokładny plan wydatków majątkowych zamieszczamy obok.

Red.

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem