GMINA KSIĄŻ WIELKI

  Książowiacy na sesji Rady   Tylko milion zł dzieli naszą Gminę, by jej roczny budżet, przyjęty na sesji w czwartek (28 grudnia), osiągnął w roku 2018 okrągłe 30 mln zł. Ale być może nawet go przekroczy jeśli dodatkowo uzyskamy dofinansowanie do instalacji domowych ogniw fotowoltaicznych. Traktując to jako ewentualność nie umieszczono tego zadania w wyliczeniach. Obejmują one wyłącznie inwestycje, na które już zagwarantowano dofinansowanie lub złożone wnioski są w trakcie oceny. Ich łączna wartość wynosi aż 11,7 mln zł (ponad 1/3 budżetu). Z tego powodu, a także na zakończenie roku 2017, radnym zaśpiewał na sesji zespół "Książowiacy".

Budżet na rok 2018     - Na tak duże, zaplanowane wydatki majątkowe w budżecie Gminy pracowaliśmy wspólnie: Urząd i Rada, przez kilka ostatnich lat odpowiednio się do tego przygotowując. Dlatego wiele oczekiwanych przez mieszkańców inwestycji, w tym zwłaszcza rewitalizacja centrum Książa Wielkiego, stała się teraz możliwa do zrealizowania – podkreślił wójt Marek Szopa. I zgodnie ze sprawdzoną zasadą, że „zgoda buduje”, jednogłośnie poparli go wszyscy radni uchwalając zaprojektowany budżet.

     Zatwierdzony dokument ustala dochody Gminy Książ Wielki w roku 2018 na poziomie 27,1 mln zł, natomiast wydatki – 29 mln zł. Różnica pomiędzy nimi, stanowiąca planowany deficyt w wysokości 1,9 mln zł, zostanie pokryta z emisji obligacji komunalnych i pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego. - To bardzo ambitny, wymagający wiele wysiłku przy realizacji, ale w pełni realny budżet. Jego wykonanie znacząco polepszy warunki życia mieszkańców naszej Gminy, stąd wszyscy byliśmy za - podsumował głosowanie przewodniczący Rady Henryk Huma.

Budżet na rok 2018     Wśród wydatków majątkowych, wynoszących jak wspomniano 11,7 mln zł, ponad połowę bo 6,6 mln zł przeznaczono na rewitalizację przestrzeni publicznej i społecznej Książa Wielkiego wraz z zaplanowaną na rok 2018 adaptacją obu budynków byłej Szkoły Podstawowej w Rzędowicach. Nowy ma być dostosowany na potrzeby Warsztatów Terapii Zajęciowej, a stary na Dom Seniora. Tu dofinansowanie z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego sięga 75 proc.

     Duże nakłady pójdą także na drogi (3,3 mln zł), najwięcej na przebudowę drogi gminnej Trzonów – Zaryszyn, ulicy Długosza i ul. Podzamcze w Książu Wielkim oraz współfinansowanie ze Starostwem w Miechowie nowej obwodnicy prowadzącej z Książa Wielkiego do Książa Małego z ominięciem Wielkiej Wsi. Dokładny plan wydatków majątkowych zamieszczamy obok.

Red.

Informujemy, że ta strona stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij „Zgadzam się”, aby ta informacja nie pojawiała się ponownie. Kliknij „Więcej informacji”, aby zapoznać się z naszą Polityką prywatności.
Dalsze informacje Zgadzam się Nie zgadzam się