GMINA KSIĄŻ WIELKI

Zawiadomienie - odpady     Od 1 stycznia 2018 roku wzrosła stawka opłaty za odbiór odpadów komunalnych, średnio o 1 zł miesięcznie od osoby. Podwyżka ta wynika częściowo ze wzrostu kosztów operatora wywożącego śmieci od mieszkańców naszej Gminy, którym jest  od 2010 roku spółka Małopolskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami. To także ona wygrała w czerwcu 2017 r. przetarg na trzy kolejne lata przy podniesionej w ofercie cenie z 22,8 tys. zł do 26,3 tys. zł miesięcznie. Jeszcze w styczniu każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej otrzyma zawiadomienie o wysokości kwoty jaką ma uiszczać za odbiór odpadów. Będzie ona naliczona na podstawie danych zawartych w dotychczasowej deklaracji.

     Mimo podwyżki kosztów odbioru odpadów przez operatora od 1 lipca 2017 roku, opłata dla mieszkańców pozostała do końca minionego roku taka sama. Wzrosła, jak zapowiadano kilka miesięcy wcześniej, dopiero od 1 stycznia 2018 r. Wzrosnąć musiała także z tego powodu, że nie wszyscy mieszkańcy uiszczali ją solidarnie i zaległości tych niesolidnych, zsumowane za ostatnie trzy lata, sięgają już kilkadziesiąt tysięcy zł. Gmina wdrożyła program odzyskiwania zadłużenia, ale jest to proces długotrwały. Tymczasem do systemu gospodarowania odpadami nie można dopłacać pieniędzy z budżetu, gdyż musi się on samofinansować.

 

Zawiadomienie - odpady     Uchwałę Rady Gminy w Książu Wielkim (Nr XXVII/232/2017 z dnia 26 października 2017 r.), w której ustalono wysokość nowych stawek opłat za odbiór odpadów, można pobrać na naszym portalu (w dziale „Odpady-Porządek-MY”) pod ikoną „Dokumenty do pobrania”. Tam znajdziemy także harmonogram odbioru odpadów w roku 2018.

Red.

Informujemy, że ta strona stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij „Zgadzam się”, aby ta informacja nie pojawiała się ponownie. Kliknij „Więcej informacji”, aby zapoznać się z naszą Polityką prywatności.
Dalsze informacje Zgadzam się Nie zgadzam się