GMINA KSIĄŻ WIELKI

Oiec Ecodesign     Urząd Gminy Książ Wielki zamierza ubiegać się o dofinansowanie wymiany pieców węglowych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji (PONE). Mieszkańców zainteresowanych udziałem w projekcie prosimy o wypełnienie załączonej poniżej ankiety i złożenie jej w sekretariacie UG lub przesłanie pocztą na adres: Urząd Gminy Książ Wielki, ul. Warszawska 17, 32-210 Książ Wielki, najpóźniej do 2 marca 2018 r. Dane zawarte w ankiecie posłużą do oszacowania liczby osób zainteresowanych wymianą pieców i sporządzenia wniosku o dofinansowanie projektu.

CEL: Wymiana pieca centralnego ogrzewania opalanego paliwem stałym o niskiej sprawności energetycznej na:

- kocioł węglowy (dotyczy kotłów bez możliwości montażu dodatkowego rusztu!)

- kocioł na biomasę (dotyczy kotłów bez możliwości montażu dodatkowego rusztu!)

- kocioł gazowy (w przypadku instalacji butli, sama butla nie podlega dofinansowaniu)

- kocioł olejowy

- ogrzewanie elektryczne

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA: do 70%*

* W przypadku otrzymania przez Gminę Książ Wielki dofinansowania, osoby które złożyły wstępne ankiety będą zobowiązane (po podpisaniu niezbędnych dokumentów) do zakupu i montażu nowego kotła, a po wykonaniu inwestycji do przedłożenia dokumentów potwierdzających jej realizację (w postaci opłaconych faktur) oraz dokumentu potwierdzającego trwałą likwidację starego źródła ciepła (np. w postaci zaświadczenia ze złomowiska). Dopiero na tej podstawie będzie możliwa wypłata mieszkańcowi dotacji jako zwrotu części wydatków poniesionych na modernizację kotłowni.

UWAGA: w przypadku instalacji kotłów na gaz, olej, biomasę lub węgiel, muszą one spełniać wymagania ekoprojektu, zgodnie z Dyrektywą 2009/125/EC tzw. Ecodesign.

  • Prace muszą być zakończone i rozliczone w danym roku kalendarzowym (2018 r.).
  • Dofinansowaniem nie mogą być objęte prace wykonane przed datą podjęcia decyzji
    o dofinansowaniu przez Fundusz.
  • Moc nowego pieca musi być mniejsza przynajmniej o 20% od mocy starego źródła ciepła.

     Szczegółowe informacje dotyczące Programu dostępne są tutaj.

Załączniki:
Pobierz plik (Ankieta-PONE.pdf)Ankieta (PONE)
Informujemy, że ta strona stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij „Zgadzam się”, aby ta informacja nie pojawiała się ponownie. Kliknij „Więcej informacji”, aby zapoznać się z naszą Polityką prywatności.
Dalsze informacje Zgadzam się Nie zgadzam się