GMINA KSIĄŻ WIELKI

Komisja budżetowa     Oprócz dyskusji nad przesunięciami finansowymi, wynikającymi z dobrego gospodarowania majątkiem Gminy, radni z komisji budżetowej omawiali dwie kwestie często poruszane na przedwyborczych zebraniach sołeckich. Chodzi o utrzymanie porządku na przystankach autobusowych oraz o odnowienie przydrożnych krzyży. Na zdjęciu wykonanym podczas posiedzenia komisji we wtorek, 9 października, siedzą kolejno radni: Marek Gajos, Grzegorz Ptak, Henryk Huma (przewodniczący Rady Gminy), Paweł Oczkowicz (przewodniczący komisji rewizyjnej) i Jarosław Sudański (przewodniczący komisji budżetu).

     - My odpowiadamy za przystanki stojące przy drogach gminnych. Za te przy drogach powiatowych odpowiada powiat, a przy krajowych GDDKiA. Ta zasada obowiązuje także wtedy, gdy dla wygody naszych mieszkańców, jak na przykład w Moczydle, ustawimy kupiony za swoje pieniądze przystanek przy E7. Czasem tam nawet sprzątamy, ale ten obowiązek spoczywa na właścicielu drogi, który pobiera za to opłatę od przewoźników – wyjaśnił wójt Marek Szopa. I dodał, że krytykowane niekiedy ustawianie przystanków obok pojedynczych zabudowań jak na nowej drodze z Krzeszówki do Zaryszyna, było wymogiem warunkującym uzyskanie dofinansowania do tej inwestycji.

Komisja budżetowa     Mieszkańcy Książa Małego-Kolonii domagali się na zebraniu wyremontowania przez Gminę stojącego tam, kamiennego krzyża. Tymczasem z budżetu można dofinansować wyłącznie odnowienie obiektów zabytkowych, czyli znajdujących się pod ochroną konserwatora. Dlatego prace przy obiektach nie wpisanych na listę zabytków muszą wykonać lub opłacić sami mieszkańcy. Gmina pomoże im przekazując materiały budowlane, kamienie i kostkę brukową.

Komisja budżetowa     Tak się stało ostatnio w Mianocicach. Mieszkańcy skrzyknięci przez sołtysa Ireneusza Szubę nie tylko odnowili przydrożny krzyż, ale także uporządkowali i utwardzili plac wokół niego. Od Gminy otrzymali dreny i kamienie do wybudowania przepustu oraz polbruk do ułożenia na podejściu. Co więcej, zebrali na zakup niezbędnych materiałów dobrowolne datki w wysokości kilkuset zł.

Red.

Informujemy, że ta strona stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij „Zgadzam się”, aby ta informacja nie pojawiała się ponownie. Kliknij „Więcej informacji”, aby zapoznać się z naszą Polityką prywatności.
Dalsze informacje Zgadzam się Nie zgadzam się