Po ostatecznym rozstrzygnięciu ostatnich wyborów samorządowych, warto podsumować ich wyniki. Mianowicie to, kto nas reprezentuje w Radzie Gminy, kto w Radzie Powiatu i na czyją pomoc możemy liczyć w Sejmiku Małopolskim? Zaczniemy od własnego podwórka. Obecnie nie widać na nim radnych opozycyjnych, co oznacza, że dyskusje na sesjach nad podziałem pieniędzy na poszczególne sołectwa będą merytoryczne. Czyli zadecyduje w pierwszej kolejności zasada równomiernego rozwoju Gminy, a nie inne zasady.

               Wśród naszych 15. radnych aż siedmioro startowało z komitetu „Samorządny Książ 2014”, związanego z poprzednim i obecnym przewodniczącym Rady – Henrykiem Humą. Oprócz niego są to: Bożena Dziura, Paweł Oczkowicz, Małgorzata Rosół, Wiesław Sęk, Jagoda Spicha, Jarosław Sudański. Drugą grupę tworzy pięciu radnych z listy PSL: Marek Gajos, Marek Płonczyński, Grzegorz Ptak, Zdzisław Ptak, Zygmunt Szostak. Trzecia, pozostała grupa to troje radnych z innych komitetów: Stanisława Skiba (KWW Wspólnota Samorządów Miechowskich), Małgorzata Sych (KWW Razem dla Miechowszczyzny) oraz Dariusz Książek (własny KWW Niezrzeszonych).

 

                Raport o stanie Gminy, czyli jej najważniejszych potrzebach i planach, przedstawi na najbliższej sesji (22 grudnia) wójt Marek Szopa. Ale już teraz podkreśla, że w jego ocenie pierwszym zadaniem w nowej kadencji Rady będzie likwidacja szkód popowodziowych. Natomiast zamierzenia perspektywiczne sprowadzają się do ich dopasowania do zadań, na które można uzyskać znaczne dofinansowanie. Tak, aby pieniądze z budżetu szły na inwestycje tylko w kwotach wymaganego wkładu własnego do współfinansowania tych inwestycji ze środków zewnętrznych.

 

                – Liczymy, że fundusze zewnętrzne pozwolą na instalowanie na dachach domów naszych mieszkańców ogniw fotowoltaicznych, dających darmowy prąd. Pozwolą również na rewitalizację i odnowę centrum Książa Wielkiego oraz na remonty i budowę dróg gminnych a także dojazdowych do pól – uważa Marek Szopa.

 

                W tych zamierzeniach Wójta, jeśli podzieli je Rada, będą z pewnością pomocni nasi przedstawiciele w Radzie Powiatu: starosta Marian Gamrat (PSL) oraz radni: Jacek Kobyłka (PSL) i Jan Biesaga (PiS). Natomiast w Sejmiku Małopolskim, wielkim przyjacielem naszej Gminy jest Adam Domagała (PSL) a także wybrany tutaj Wojciech Kozak (PSL) wicemarszałek Małopolski.

 

Red.