HenrykHuma                Jestem radnym już piątą kadencję, ale jeszcze nigdy tak godnie i rzeczowo na pierwszej sesji w Książu Wielkim nie było. Żadnych kłótni, targowania się, zaciętej walki o fotel przewodniczącego. Wszystko przy otwartej kurtynie – stwierdził Henryk Huma.
             To właśnie jego wybrano w poniedziałek (1. grudnia) jednogłośnie na przewodniczącego rady. Jak dodał, będzie dążył do zjednoczenia całej piętnastki radnych, bo tylko razem można skutecznie rozwiązywać najpoważniejsze problemy Gminy. A inne metody, stosowane przez część radnych w minionej kadencji, prowadzą donikąd.

 

 

 JagodaSpicha Jagoda Spicha

WieslawSek Wiesław Sęk

               Na I zastępcę Henryka Humy wybrano Jagodę Spichę, a na II wiceprzewodniczącego – Wiesława Sęka. Wszyscy radni złożyli ślubowanie, podnosząc prawą rękę do góry i recytując słowa: „Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców. Tak mi dopomóż Bóg.”

BozenaDziura Bożena Dziura

MarekGajos Marek Gajos

DariuszKsiazek  Dariusz Książek

PawelOczkowicz Paweł Oczkowicz

MarekPlonczynski Marek Płonczyński

GrzegorzPtak Grzegorz Ptak

ZdzislawPtak Zdzisław Ptak

MalgorzataRosol Małgorzata Rosół

StanislawaSkiba Stanisława Skiba

JaroslawSudanski Jarosław Sudański

MalgorzataSych Małgorzata Sych

ZygmuntSzostak Zygmunt Szostak

 

                Ślubowanie złożył również wójt Marek Szopa. Jak przyrzekł przy świadkach, „dochowa wierności prawu, a powierzony mu urząd będzie sprawował tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy”.

                W części roboczej pierwszej sesji tej kadencji, podjęto dwie ważne uchwały. Po pierwsze, zmieniono statut Gminy, powołując w nim trzecią merytoryczną komisję rady: bezpieczeństwa, porządku publicznego i ochrony środowiska. Radni będą zatem teraz pracować w tej nowej komisji oraz w komisji budżetowej i w komisji oświaty, zdrowia i kultury. Czwarta komisja – rewizyjna, ma podejmować zaplanowane lub doraźne kontrole wójta, urzędu oraz placówek gminnych. Jak wyjaśnił Marek Szopa, chodzi o odróżnienie kontrolnych funkcji komisji rewizyjnej od merytorycznych działań stałych komisji rady, na które należy położyć nacisk.

                By radni tym chętniej angażowali się w działania komisji, postanowiono podwyższyć dietę ich przewodniczącym i zastępcom z 250 zł za posiedzenie, na 300 zł. Z tym, iż skład tych komisji oraz ich kierownictwo, będzie przegłosowane na kolejnej sesji, którą zaplanowano na 22 grudnia.

Red.