GMINA KSIĄŻ WIELKI

Wydarzenia

Czytaj więcej...     Na sesji w środę (21 lutego) Rada Gminy przyjęła aż 17 uchwał. Większość z nich porządkowała sprawy oświatowe. Przyjęto również plany pracy na rok bieżący i odczytano sprawozdania z działalności komisji problemowych w roku 2017. Na zdjęciu sprawozdanie odczytuje Jarosław Sudański - przewodniczący komisji budżetowej (od prawej widać Dariusza Książka – przewodniczącego komisji bezpieczeństwa, radną Stanisławę Skibę i Henryka Humę - przewodniczącego Rady). Po zakończeniu obrad udano się na inauguracyjną przejażdżkę nowym busem marki mercedes, jaki zakupiła Gmina.

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...     Urząd Gminy Książ Wielki zamierza ubiegać się o dofinansowanie wymiany pieców węglowych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji (PONE). Mieszkańców zainteresowanych udziałem w projekcie prosimy o wypełnienie załączonej poniżej ankiety i złożenie jej w sekretariacie UG lub przesłanie pocztą na adres: Urząd Gminy Książ Wielki, ul. Warszawska 17, 32-210 Książ Wielki, najpóźniej do 2 marca 2018 r. Dane zawarte w ankiecie posłużą do oszacowania liczby osób zainteresowanych wymianą pieców i sporządzenia wniosku o dofinansowanie projektu.

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...     Komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Miechowie st. bryg. Grzegorz Kosiński (zdjęcie) pogratulował druhom z OSP w Książu Wielkim zarówno jubileuszu 100-lecia jednostki, jak i zajęcia przez nią II miejsca w konkursie na najlepszą drużynę ochotników w Małopolsce. I obiecał, że niezależnie od już otrzymanej nagrody (30 tys. zł), sfinansuje wymianę bramy garażowej w tutejszej remizie. To było na zebraniu sprawozdawczym w niedzielę. Natomiast w sobotę podobne zebranie odbyło się w Książu Małym.

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...     Na zebraniu wiejskim w Książu Małym, jakie odbyło się popołudniem w sobotę, mieszkańcy domagali się od wójta Marka Szopy by polepszył działalność służby zdrowia, by rozwiązał problemy z odprowadzeniem wody z przydrożnych rowów oraz by poprawił funkcjonowanie policji. Kiedy po niemal godzinnym tłumaczeniu wreszcie dotarło do najaktywniejszych dyskutantów, że ani Wójt, ani Rada Gminy nie ma kompetencji aby naprawić to, co zepsuł lub czego nie zrobił minister Radziwiłł lub minister Błaszczak, bo rada ministrów nie urzęduje w Książu Wielkim tylko w Warszawie – z krzesła zerwał się Bogdan Pluta (na zdjęciu) i głośno zawołał: „komuno wróć”!

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...   Jak minął rok reaktywowanemu ubiegłej wiosny zespołowi „Książowiacy”? Otóż bardzo pracowicie, odkąd 3 kwietnia 2017 r. zaistniał w ramach organizacji pozarządowej pod nazwą Stowarzyszenie Zespół Folklorystyczny „Książowiacy”, którego głównym celem jest podejmowanie wszechstronnych działań zmierzających do popularyzacji muzyki ludowej. Do zadań Stowarzyszenia należy również promocja gminy Książ Wielki oraz rozpowszechnianie kultury ludowej wśród społeczeństwa.

Czytaj więcej...

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem