GMINA KSIĄŻ WIELKI

logo 8.3

 

INFORMACJA

        Gmina Książ Wielki informuje , iż w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności na  „Sukcesywną  dostawę materiałów biurowych do Biura Projektu” w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Książ  Wielki” współfinansowanego przez Unię Europejską, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu  cyfrowemu – eInclusion”  Oś Priorytetowa 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki”. Nr umowy: POIG.08.03.00-12-032/12-00 z dnia 30.11.2012 r. została wybrana oferta najkorzystniejsza złożona przez;

Konkret Plus Leszek Ozioro  25-619 Kielce ul. Chałubińskiego 44


Po ogłoszeniu zapytania ofertowego do siedziby zamawiającego napłynęły trzy oferty.

 

Oferta firmy Konkret Plus Leszek Ozioro  25-619 Kielce ul. Chałubińskiego 44
 zawierała najniższą cenę zamówienia, tj. 4618,16LN netto (5680,34  PLN brutto) i uzyskała 100 punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego.
                                            

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem