Antolka (299 mieszkańców) słynie z wysoko ocenianej szkoły podstawowej oraz z pięknego kościoła na górce, tuż przy przecinającej wieś drodze krajowej nr 7. Nazwa wsi, jak głosi legenda, wywodzi się od imienia karczmarki Antośki.

 

 

Wyszczególnienie

Powierzchnia w ha

 

Sady

8

 

Lasy prywatne

-

 

Lasy państwowe

-

 

Grunty orne, łąki i pastwiska

275

 

Pozostałe

28

 

Ogółem

311