GMINA KSIĄŻ WIELKI

znaki strona www

Okres realizacji od  6 marca 2023r. do 31 grudnia 2023 r.

Numer umowy: 45/WP/2023/FS

W ramach Programu Gmina  Książ Wielki  ze środków Funduszu Solidarnościowego otrzymała    437.302,20 zł  na realizację usług asystencji osobistej  oraz  8.746,04 zł na koszty związane z obsługą Programu.

Całkowity koszt zadania:  446.048,24 zł

 

Głównym celem Programu jest wprowadzenie  usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych .

Program ma  zapewnić :

1) poprawę jakości życia osób niepełnosprawnych, w szczególności przez umożliwienie im jak najbardziej niezależnego życia;

2) wsparcie osobom niepełnosprawnym oraz pomoc adekwatną do potrzeb;

3) uczestnictwo osób niepełnosprawnych w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych lub sportowych itp.;

4) dofinansowanie jednostek samorządu terytorialnego w ramach realizowanych zadań mających na celu wsparcie społeczne osób niepełnosprawnych;

5) zwiększenie wsparcia asystenckiego dla niepełnosprawnych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, także w innych wymiarach życia i funkcjonowania społecznego.

Program adresowany jest do:

a) dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, oraz

b) osób  niepełnosprawnych posiadając orzeczenie: o znacznym stopniu niepełnosprawności albo o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo traktowane na równi z wymienionymi orzeczeniami, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.).

Uczestnicy Programu będą mieli możliwość skorzystania z pomocy asystenta w:

  • wyjściu, powrocie lub dojeździe do wskazanych przez uczestnika miejsc, zakupach z zastrzeżeniem czynnego udziału uczestnika Programu,
  • załatwianiu spraw urzędowych,
  • nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami, korzystania z dóbr kultury,
  • wykonywaniu codziennych czynności.
Informujemy, że ta strona stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij „Zgadzam się”, aby ta informacja nie pojawiała się ponownie. Kliknij „Więcej informacji”, aby zapoznać się z naszą Polityką prywatności.