Tochołów (265 mieszkańców) najbardziej kolorowe sołectwo w gminie, bo coraz więcej domów ma tu odnowione elewacje, a dookoła nich rozciągają się żyzne pola.

 

Wyszczególnienie

Powierzchnia w ha

Sady

7

Lasy prywatne

11

Lasy państwowe

-

Grunty orne, łąki i pastwiska

291

Pozostałe

20

Ogółem

329

 

 

 

Toch-tab.JPG Toch-tab2.JPG Tocholow (1).JPG

Tocholow (10).JPG Tocholow (11).JPG Tocholow (12).JPG

Tocholow (13).JPG Tocholow (14).JPG Tocholow (15).JPG

Tocholow (16).JPG Tocholow (17).JPG Tocholow (18).JPG

Tocholow (19).JPG Tocholow (2).JPG Tocholow (20).JPG

Tocholow (3).JPG Tocholow (4).JPG Tocholow (5).JPG

Tocholow (6).JPG Tocholow (7).JPG Tocholow (8).JPG

Tocholow (9).JPG