Zespół Szkolno-Przedszkolny w Książu Wielkim

Opis

Szkoła Podstawowa:

Uczęszcza 165 uczniów w 7 oddziałach.

Pracuje 18 nauczycieli na 14,57 etatach.

Budżet wynosi 1.073 tys. zł.

Przedszkole Publiczne:

Uczęszcza 79 dzieci w 3 oddziałach.

Uczy 4 nauczycieli na 3,8 etatach.

Budżet wynosi 494 tys. zł.

Adres strony BIP

http://bip.malopolska.pl/zspwkwielkim

Adres strony www

https://ksiazwielki.edupage.org/

Kontakt

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Książu Wielkim

ul. Reja 4

32-210 Książ Wielki

tel. 41 38 38 011