O bezpańskich psach znajdujących się na terenie Gminy Książ Wielki należy informować bezpośrednio inspektora Sławomira Sendka z UG, telefon na centralę: 413838002.
Gmina podpisała umowę na odbiór bezpańskich zwierząt ze schroniskiem "Fafik" w Bolesławcu.