GMINA KSIĄŻ WIELKI

Wydarzenia

                Na 22 sołectwa w naszej Gminie już wybrano 18. „wodzów” wsi, w tym aż 14. po raz kolejny. Wśród nich jest sześć pań, czyli jedna trzecia. Jak dotąd, nowi sołtysi są w Giebułtowie, Książu Małym – Kolonii, Mianocicach i Rzędowicach. W najbliższą sobotę wybory odbędą się w Książu Małym oraz w Łazach. Pozostanie jeszcze Tochołów i Głogowiany – Stara Wieś.
 

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...                 W sobotni wieczór (21.02.) w sali remizy OSP w Książu Wielkim odbył się prawdziwy mecz pomiędzy zwolennikami miejscowego sołtysa Adama Zyguły a zwolennikami jego kontrkandydatki na tę funkcję – Elżbiety Buły. Na 126 głosujących osób, pierwszego poparło 73. wyborców, a drugą 53. Zatem sołtysem został ponownie Adam Zyguła, przewagą 20. głosów.

Czytaj więcej...

 Czytaj więcej...          Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, zatwierdzony niedawno przez Komisję Europejską w Brukseli, opiewa na 2,88 mld € (około 12 miliardów zł). Z tego 72 proc. (8,64 mld zł) sfinansuje projekty w zakresie infrastruktury a 28 proc. (3,36 mld zł) projekty społeczne. Ile z tego trafi do naszej Gminy? I szanse, i apetyty są niemałe.
 

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...                Na zebraniu wiejskim w Cisiu mieszkańcy narzekali na nie do końca wykopane rowy, przez co woda płynąca z lasów zalewa część domów. Narzekali też na zbyt wąskie i dziurawe drogi dojazdowe do pól. Problem jednak tkwi nie w niechęci Gminy do wykonania tych prac, ale w niechęci sąsiada do sąsiada. Jeden nie pozwoli poprowadzić drogi przez swoją działkę, gdyż drugi nie daje wykonać rowu na swoim polu lub odwrotnie. Tak brak zgody wstrzymuje to, co już dawno mogłoby znaleźć szczęśliwe zakończenie. Ale może to szczęśliwe pogodzenie wreszcie nastąpi…  

Czytaj więcej...

                 Fotowoltaika to słowo oznaczające wytwarzanie prądu elektrycznego przez baterie słoneczne. Popularne do niedawna solary wykorzystują ciepło promieniowania słonecznego, natomiast ogniwa fotowoltaiczne – światło. Zatem działają w dzień o każdej porze roku. I jeśli się je posiada, to opłaty za prąd są mniejsze średnio o połowę, a gdy wejdą nowe przepisy, już uchwalone przez Sejm, będą nawet bliskie zera. Tak może być również w naszej Gminie, gdyż zamierza ona starać się o dotację unijną na domowe instalacje fotowoltaiczne. Jak wstępnie wyliczono, kosztowałyby one 20-25 tys. zł, a mieszkańcy płaciliby po 4-5 tys. zł, najprawdopodobniej w kilku ratach.
 

Czytaj więcej...

Zapraszamy na: