GMINA KSIĄŻ WIELKI

Wydarzenia

Czytaj więcej...                Komisja rewizyjna jednomyślnie przyjęła wniosek o udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy za wykonanie budżetu w roku 2014. Radnych przekonało nie tylko sprawozdanie Skarbnika Teresy Kmery z wykonania budżetu, ale i uchwała (nr S.O.I-423/22/15) Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie, która to sprawozdanie oraz informację o stanie mienia komunalnego Gminy Książ Wielki - oceniła pozytywnie. Co więcej uznano (zdjęcie obok), iż dokumenty te „sporządzone zostały w sposób kompletny, przejrzysty i nie budzący zastrzeżeń pod względem formalno-prawnym”.

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...                Na losowanie 40. szczęśliwców, którzy jako pierwsi mogą otrzymać z dużą ulgą domowe instalacje ogniw słonecznych, do remizy OSP w Książu Wielkim przybyło rankiem 20 maja, kilkadziesiąt osób. I każdy mógł wyciągnąć z urny karteczki z numerami 222. złożonych w terminie ankiet. Niezgłębione są reguły, którymi rządzi się przypadek. Bo na przykład wylosowano dwóch gminnych radnych (Dariusza Książka i Jarosława Sudańskiego), a piszący te słowa wylosował swojego sąsiada. Wszystko na oczach publiczności, więc o jakichkolwiek nieprawidłowościach nie mogło być nawet mowy.

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...                Kto zna nadwiślańskie Zalipie – malowaną wieś – powinien odwiedzić koniecznie podobnie kolorową zagrodę w naszych Rzędowicach, gdzie położony na uboczu dom nr 68, jest nie tylko wymalowany na zewnątrz, ale i za płotem ma prawdziwe dzieła sztuki: obrazy wśród drzew, lalki w psiej budzie, fantazyjne garnitury w stodole. Wszystko za sprawą artysty plastyka – Patryka Chwastka.

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...                Zespół Szkół w Książu Wielkim nawiązał kontakty ze szkołami o profilu rolniczym z trzech krajów europejskich: Szkołą z Sankt Florian w Austrii, Tabor w Czechach i Auer we Włoszech. Placówki te realizują wspólnie kolejny projekt w ramach programu „Erasmus+”, noszący nazwę „Wildes Europa” (Dzika Europa) i dotyczący ochrony przyrody.

Czytaj więcej...

                Analiza oficjalnych wyników wyborów prezydenta RP w naszej Gminie jest niezwykle ciekawa. W sześciu komisjach na 10 (pomijamy DPS Mianocice) Andrzej Duda wygrałby w I turze. A gdzie dostał najmniej głosów? W którym sołectwie najbardziej lubią Pawła Kukiza? Gdzie cenią Magdalenę Ogórek? A gdzie Janusza Palikota czy Adama Jarubasa? Zapraszamy do lektury.

Czytaj więcej...

Zapraszamy na: