GMINA KSIĄŻ WIELKI

Wydarzenia

Czytaj więcej...                W ślady gminnej radnej Stanisławy Skiby z Moczydła, która załatwiła transport 22 ton jabłek (1.100 skrzynek po 20 kg każda), poszedł radny Zygmunt Szostak. Sprowadził do sołectw Łazy oraz Cisie, skąd sprawuje mandat, podobnie wielkiego tira pełnego pachnących jabłek. Po Cisiu rozwozili je we wtorek (21 kwietnia) radny Zygmunt Szostak wraz z pomocnikami: Jerzym Szopą, Bogdanem Plutą oraz Andrzejem Świerczkiem (na zdjęciu).

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...                Jeszcze w tym roku z Książa Wielkiego do Kozłowa, przez Głogowiany – Wrzosy i Bryzdzyń, pojedziemy po nowym, równym asfalcie drogi powiatowej nr 1194K. Jej odcinek od Rynku do granicy Gminy ma 5 km długości. Zakres robót, których termin zakończenia wyznaczono na 30 października 2015 r., obejmuje także wykonanie chodników na wylotowej ul. Morawca.

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...                Drużyna strażacka w Boczkowicach, kiedyś najlepsza w Gminie, startująca w zawodach pożarniczych nawet na szczeblu wojewódzkim, dzisiaj przeżywa kryzys. Druhowie nie płacą składek, nie pokazują się na żadnych zawodach, nie potrafią właściwie zadbać o swoją remizę. Nawet na zebraniach siadają oddzielnie: jedni z przodu, drudzy z boku. Wychodzą w trakcie bez słowa, przekrzykują się nawzajem. I jak dotąd, nie mogą podjąć żadnej decyzji w sprawie przekazania albo wydzierżawienia podupadającej remizy Gminie. Gdy nad tym głosowali w niedzielę 19 kwietnia, podniósł rękę do góry tylko jeden strażak (na zdjęciu).

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...                Zanim radni z komisji budżetowej (na zdjęciu kolejno: Marek Gajos, Grzegorz Ptak, Henryk Huma, Paweł Oczkowicz i Jarosław Sudański - przewodniczący) udali się na wizytację w terenie, by zobaczyć postęp prac przy naprawie dróg zniszczonych przez powodzie, omówili materiały na najbliższą sesję oraz kwestię wynagradzania sołtysów. Jak się bowiem okazuje, sołtysi kosztują budżet Gminy prawie tyle samo, co działalność wszystkich radnych.

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...                Jak ustaliła Małopolska Izba Rolnicza, wybory do jej Rad Powiatowych odbędą się 31 maja. Termin zgłaszania kandydatów mija 11 maja. Kandydować z naszej Gminy może rolnik, który posiada gospodarstwo (minimum 1 ha), tu opłaca podatek rolny oraz zebrał przynajmniej 50 podpisów osób, które go popierają. Zgłoszenia przyjmuje Komisja Gminna w składzie: Marek Gajos, Henryk Huma, Krzysztof Jurek, Paweł Oczkowicz i Grzegorz Ptak.

Czytaj więcej...

Informujemy, że ta strona stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij „Zgadzam się”, aby ta informacja nie pojawiała się ponownie. Kliknij „Więcej informacji”, aby zapoznać się z naszą Polityką prywatności.