GMINA KSIĄŻ WIELKI

Ogłoszenia

Czytaj więcej...

Ogłoszenie o Naborach wniosków

 

dotyczące naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”,

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

 

Miechowskie Stowarzyszenie Gmin Jaksa
Lokalna Grupa Działania

działająca na terenie gmin:
Charsznica, Gołcza, Kozłów, Książ Wielki, Miechów, Racławice, Słaboszów

Czytaj więcej...

W dniu 14.04.2017r. Urząd Gminy w Książu Wielkim otwarty będzie do godziny 13.00.

   Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przypomina, iż wnioski o przyznanie płatności na rok 2017 z wymaganymi załącznikami, można składać w terminie od dnia 15 marca 2017 r. do dnia 15 maja 2017 r. Wniosek o przyznanie płatności wraz z załącznikami może być także złożony w terminie 25 dni kalendarzowych po terminie składania wniosków, tj. do dnia 9 czerwca 2017 r., jednak za każdy dzień roboczy opóźnienia, licząc od dnia 16 maja 2017 r., stosowane będzie zmniejszenie płatności w wysokości 1% należnej kwoty płatności.

Czytaj więcej...

Od 10.04.2017 do 28.04.2017 potrwa IV nabór do projektu Dobry Czas na Biznes Krakowski Obszar Metropolitalny. W ramach projektu bezrobotny powyżej 30 roku życia może otrzymać  szkolenia, doradztwo i bezzwrotną dotację do 25 000 zł na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej http://www.marr.pl/projekty/dcbkrakow.

Czytaj więcej...

Zarządzenie Nr 37 / 2017

Wójta Gminy Książ Wielki

z dnia 31 marca 2017 roku

w sprawie planu sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Książ Wielki, jaki będzie obowiązywał od dnia 1 września 2017 r.

Na podstawie art. 30 ust 1 z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (Dz.U. z 2016 r. poz.446 z późn. zm.) oraz art. 211 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. 2017 r. poz. 60) zarządzam co następuje:

Czytaj więcej...

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem