GMINA KSIĄŻ WIELKI

Ogłoszenia

WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ
W KRAKOWIE

 

S k o r z y s t a j z o k a z j i !!!

NABÓR DO SŁUZBY PRZYGOTOWAWCZEJ

Odbycie służby przygotowawczej umożliwia ubieganie się
o powołanie do zawodowej służby wojskowej, służbę w Wojskach Obrony Terytorialnej oraz w Narodowych Siłach Rezerwowych.

Służbę przygotowawczą mogą pełnić ochotnicy na ich wniosek złożony w WKU posiadający uregulowany stosunek do służby wojskowej
(bez odbytej służby wojskowej).

 

Czytaj więcej...

Ostrzegamy przed nieuczciwymi firmami, które powołując się na konieczność wymiany nieekologicznych pieców i możliwość zdobycia na ten cel dofinansowania z RPO WM 2014-2020 odwiedzają mieszkańców naszego regionu oferując odpłatne wykonanie audytów energetycznych.

Jednocześnie przypominamy mieszkańcom Małopolski, że audyty energetyczne budynków - będące warunkiem koniecznym do uzyskania dotacji na wymianę nieekologicznego pieca - są całkowicie bezpłatne dla mieszkańców, ponieważ będą finansowane przez Urząd Marszałkowski ze środków Unii Europejskiej.

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...

Ogłoszenie numer 1/2017

dotyczące naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”,

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Czytaj więcej...

Trwa kolejna edycja ogólnopolskiego konkursu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Generalnego Konserwatora Zabytków „Zabytek Zadbany”. Jak co roku adresatami konkursu są właściciele, posiadacze lub zarządcy zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków, którzy wzorowo wywiązują się z obowiązku opieki nad zabytkami. Za realizację konkursu odpowiada Narodowy Instytut Dziedzictwa.

Celem konkursu jest promocja opieki nad zabytkami, poprzez propagowanie najlepszych wzorów konserwacji, utrzymania i zagospodarowania zabytków. Nad przebiegiem konkursu czuwa Jury, składające się z ekspertów posiadających wiedzę i doświadczenie w dziedzinie konserwacji zabytków. Jury ocenia jakość i zakres prac budowlanych, konserwatorskich, restauratorskich, rewaloryzacyjnych prowadzonych przy zabytkach.

Czytaj więcej...

Raport z konsultacji społecznych

  1. Przedmiot konsultacji:

„Konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Książ Wielki na lata 2016-2024”

  1. Cel konsultacji

Celem przeprowadzonych konsultacji społecznych było poddanie do zaopiniowania mieszkańcom oraz interesariuszom terenów gminy Książ Wielki (w szczególności obszaru zdegradowanego) projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Książ Wielki na lata 2016-2024, z możliwością zgłaszania uwag i sugestii.

  1. Termin i forma konsultacji

Konsultacje prowadzone były w okresie od 5 grudnia do 28 grudnia 2016 roku (włącznie) w formie:

  • zbieranie uwag i opinii w formie papierowej oraz elektronicznej z wykorzystaniem formularza. Wypełnione formularze można dostarczyć drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub drogą tradycyjną na adres: Urząd Gminy Książ Wielki, ul. Warszawska 17, 32-210 Książ Wielki z dopiskiem „GPR” od 28 listopada do 28 grudnia 2016 roku (włącznie);
  • zbierania uwag ustnych. Osobą wyznaczoną do udzielania wyjaśnień i przyjmowania opinii była Pani Tabor Marlena, Urząd Gminy Książ Wielki, ul. Warszawska 17, 32-210 Książ Wielki pokój nr 3, w godzinach pracy urzędu;
  • konsultacyjnego spotkania rewitalizacyjnego, które odbyło się 13 grudnia 2016 roku 17.00Auli Gimnazjum w Książu Wielkim. Podczas spotkania możliwe będzie zapoznanie się i skonsultowanie zapisów GPR.

Czytaj więcej...

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem