GMINA KSIĄŻ WIELKI

Wydarzenia

Czytaj więcej...     Interesujące dane na temat naszej sytuacji demograficznej i społecznej przygotował ostatnio Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (autorki opracowania: Marzena Czaplińska, Grażyna Podsiadło i Aneta Turek). Z informacji przekazanych przez GOPS Radzie Gminy wynika, że liczba osób i rodzin, którym udzielono w roku 2016 pomocy lub wsparcia znacząco zmalała w stosunku do lat poprzednich. Bo chociaż pomoc z powodu niepełnosprawności lub ciężkiej choroby pozostaje na podobnym poziomie, to w mniejszym stopniu jest ona teraz przyznawana z powodu ubóstwa czy bezrobocia.

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...     Na ostatniej sesji Rady Gminy (w czwartek, 27 kwietnia) uporządkowano tegoroczny budżet, wprowadzając do niego inwestycje, na które uzyskano właśnie fundusze unijne. Jak już informowaliśmy, Książ Wielki występując w ramach Związku Międzygminnego w Proszowicach, otrzymał dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, wynoszące 60 proc. kosztów przeprowadzenia głębokiej modernizacji energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Książu Małym oraz Szkoły Podstawowej w Antolce, wyliczonych na 2,6 mln zł. Radni jednomyślnie podjęli odpowiednie uchwały, by umowa o udzieleniu dotacji mogła być podpisana z Urzędem Marszałkowskim w Krakowie.

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...     Dawne wysypisko śmieci między Książem Wielkim a Mianocicami, przebudowane potem na składowisko odpadów, czyli zabezpieczone membraną, odwodnione i odgazowane – długo szpeciło krajobraz Gminy. Zresztą nie tylko widokiem, bo także zapachem. Dzisiaj to feralne miejsce powoli znika w oczach, tak jak znikają zdeponowane tam śmieci, przysypywane coraz grubszą warstwą ziemi i ugniatane przez potężny kompaktor (zdjęcie).

Czytaj więcej...

     Wartość netto mienia komunalnego jakie posiada Gmina Książ Wielki wg stanu na koniec 2016 roku, wynosi 33,25 mln zł. Dzieląc to przez liczbę mieszkańców (aktualnie ok. 5.200 osób) otrzymujemy w wyniku prawie 6,4 tys. zł. Co oznacza, iż mienie o takiej wartości przypada u nas na głowę. Jesteśmy więc wcale bogaci, a wyznacznikami tego bogactwa są posiadane wspólnie budynki publiczne, infrastruktura techniczna oraz grunty. Tych ostatnich należy do Gminy ogółem 163,6 hektara, z których aż 71 proc. zajmują działki pod drogami, następnie działki rolne (12,8 proc.) oraz lasy i działki zabudowane (po 7,5 proc.).

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...     Likwidacja Gimnazjum oraz utworzenie w naszej Gminie trzech ośmioklasowych podstawówek, kompletnie zmieniły dotychczasowe arkusze organizacyjne szkół. Jednym z głównych problemów było takie rozśrodkowanie nauczycieli, aby nikt z powodu tego zamętu nie stracił pracy. – Nam się to udało – stwierdził wójt Marek Szopa podczas poniedziałkowego posiedzenia komisji oświaty. Na zdjęciu siedzą od lewej: Teresa Kmera (skarbnik Gminy) oraz radni - Małgorzata Rosół, Marek Płonczyński (przewodniczący komisji), Stanisława Skiba, Jagoda Spicha (wiceprzewodnicząca Rady Gminy), Małgorzata Sych i Wójt.

Czytaj więcej...

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem