GMINA KSIĄŻ WIELKI

b_300_206_16777215_0_0_images_stories_2023_06_28-1.jpg     Burmistrz Marek Szopa otrzymał na ostatniej sesji Rady Miasta i Gminy Książ Wielki (we wtorek 27 czerwca) zarówno wotum zaufania jak i absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2022. Głosowali za tym wszyscy obecni radni oprócz Marka Płonczyńskiego, który w obu kwestiach był przeciw, bo jak powiedział: ma odrębne zdanie w imię zasad, lecz nie wyjaśnił jakich. Przewodniczący RMiG Henryk Huma wraz z wiceprzewodniczącą Jagodą Spichą wręczyli Markowi Szopie kwiaty w dowód uznania dla jego pracy na rzecz Mieszkańców. Dziękując za tak satysfakcjonujący wynik głosowania, Burmistrz stwierdził, iż dobre wykonanie zaplanowanych zadań mimo wciąż zmieniającego się budżetu, to również zasługa Rady oraz skarbnika Teresy Kmery.

     Przypomnijmy, że dochody wykonane w roku 2022 wyniosły 37,9 mln zł, co stanowiło 96,2 proc. zaplanowanych. Natomiast wykonane wydatki zamknęły się kwotą 36,8 mln zł, co stanowiło 94 proc. zaplanowanych. W opinii burmistrza Marka Szopy był to rok trudny, gdyż Gmina realizowała wiele dodatkowych, zleconych przez wojewodę zadań związanych z epidemią covid-19, opieką społeczną oraz dodatkami energetycznymi, w tym węglowym. Przykładowo, wydatki na cele socjalne wzrosły z zaplanowanych 0,8 mln zł aż do 6,2 mln zł, czyli niemal ośmiokrotnie.

Red.

    

Informujemy, że ta strona stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij „Zgadzam się”, aby ta informacja nie pojawiała się ponownie. Kliknij „Więcej informacji”, aby zapoznać się z naszą Polityką prywatności.