GMINA KSIĄŻ WIELKI

KGW Konaszówka

57          W 2011 roku dzięki pozyskanym środkom UE ze środków PROW na lata 2007-2013 oraz ze środków własnych Gminy Książ Wielki, wybudowano w Konaszówce świetlice wiejską, przekazaną mieszkańcom w grudniu 2011 roku.
W celu prawidłowego zagospodarowania i dbałości o mienie wspólne, świetlicą zarządza Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich w Konaszówce.

         Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich w Konaszówce  jest zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym - Rejestr Stowarzyszeń , Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej- pod numerem: KRS 0000392520, numer REGON 122419523, od dnia 21 października 2011 r.

Czytaj więcej...

Informujemy, że ta strona stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij „Zgadzam się”, aby ta informacja nie pojawiała się ponownie. Kliknij „Więcej informacji”, aby zapoznać się z naszą Polityką prywatności.