GMINA KSIĄŻ WIELKI

Szanowni Państwo,

29 stycznia 2024 Miasto i Gmina Książ Wielki rozpoczęła prace nad nową Strategią Rozwoju na lata 2025-2035 – STRATEGIA 2035 (zobacz uchwałę).

 

STRATEGIA 2035 określi główne kierunki rozwoju naszej gminy na najbliższe 10 lat.

Kluczowe znaczenie ma dla nas opinia mieszkańców oraz Państwa zaangażowanie w proces tworzenia tego strategicznego dokumentu.

 

Kluczowe kroki w przygotowaniu strategii to:

  • przeprowadzenie ankiety diagnostycznej wśród mieszkańców,
  • opracowanie diagnozy stanu gminy,
  • przeprowadzenie warsztatów strategicznych z udziałem mieszkańców,
  • sformułowanie celów strategicznych i kierunków działań,
  • konsultacje projektu STRATEGII 2035 z mieszkańcami,
  • konsultacje projektu STRATEGII 2035 z sąsiednimi gminami i innymi instytucjami,
  • ocena przewidywanej trafności, skuteczności i efektowności dział wskazanych w STRATEGII 2025.
  • przyjęcie STRATEGII 2035 przez Radę Miasta i Gminy.

 

Zapraszamy do śledzenia naszej strony internetowej, na której na bieżąco informujemy o postępach prac nad STRATEGIĄ 2035.

 

   

z poważaniem

Koordynator Zespołu Strategicznego

Grzegorz Janus

Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Książ Wielki

 

 

 meeting 6781073 640Diagnozujemy

business 7047158 640Wyznaczamy kierunki działania 

 Raport z badania ankietowego

 Raport z warsztatów strategicznych

 Diagnoza stanu Gminy Książ Wielki

 

 

 

 

Informujemy, że ta strona stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij „Zgadzam się”, aby ta informacja nie pojawiała się ponownie. Kliknij „Więcej informacji”, aby zapoznać się z naszą Polityką prywatności.