GMINA KSIĄŻ WIELKI

 

Referat Infrastruktury

Czym się zajmujemy?

Planowanie przestrzenne, Ochrona środowiska, Ewidencja miejscowości ulic i adresów, Podziały i rozgraniczenia nieruchomości, Gospodarka nieruchomościami, Gminna ewidencja zabytków, Inwestycje, Komunalizacja mienia, Ewidencja działalności gospodarczej, Pozwolenia na alkohol, Warunki przyłączenia wodociągowego i kanalizacyjnego, Gospodarka komunalna, Komunikacja, Drogi gminne, Gospodarka mieszkaniowa, Zamówienia publiczne  

Co u nas załatwisz?

Warunki zabudowy i zagospodarowania przestrzennego, Decyzję celu publicznego, Wypis i wyrys z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, Decyzję na wycinkę drzew, Deklarację opłaty śmieciowej, Decyzję środowiskową, Podział nieruchomości, Decyzję rozgraniczeniową, Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, Warunki wykonania zjazdu z drogi gminnej, Warunki określające odległość posadowienia ogrodzenia, Wniosek o przydział lokalu komunalnego – socjalnego. Zgłoszenie działalności gospodarczej, Zgłoszenie działalności regulowanej, Pozwolenia na taksówkę, Uzgodnienie przystanków, Organizacja przetargów, Prowadzenie inwestycji.

Kto Ci w tym pomoże:

 1. Ewa Kawiorska- Kierownik Referatu Infratsruktury
 2. Sławomir Sendek – Inspektor
 3. Krzysztof Tarapacz – Podinspektor
 4. mgr inż. Agnieszka Pagór – Podinspektor
 5. inż. Marlena Tabor – Podinspektor

 


 

Pliki do pobrania:

 

 1. Wniosek o wydanie decyzji środowiskowych uwarunkowaniach
 2. Deklaracja dotycząca udziału w projekcie „Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z obszaru województwa małopolskiego”
 3. Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki
 4. Wniosek o ustalenie warunków zabudowy
 5. Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, niebędących obiektami hotelarskimi oraz pól biwakowych na terenie Gminy Książ Wielki
 6. Pozwolenie na uprawę maku niskomorfinowego
 7. Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż/podawanie napojów alkoholowych
 8. Wniosek o wydanie zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych w trakcie trwania imprezy na otwartym powietrzu
 9. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów
 10. Wniosek o wydanie warunków technicznych przyłącza wodociągowego/kanalizacyjnego
 11. Wniosek o wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej

 


 

 

Informujemy, że ta strona stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij „Zgadzam się”, aby ta informacja nie pojawiała się ponownie. Kliknij „Więcej informacji”, aby zapoznać się z naszą Polityką prywatności.