GMINA KSIĄŻ WIELKI

 

Referat Infrastruktury

Czym się zajmujemy?

Planowanie przestrzenne, Ochrona środowiska, Ewidencja miejscowości ulic i adresów, Podziały i rozgraniczenia nieruchomości, Gospodarka nieruchomościami, Gminna ewidencja zabytków, Inwestycje, Komunalizacja mienia, Ewidencja działalności gospodarczej, Pozwolenia na alkohol, Warunki przyłączenia wodociągowego i kanalizacyjnego, Gospodarka komunalna, Komunikacja, Drogi gminne, Gospodarka mieszkaniowa, Zamówienia publiczne  

Co u nas załatwisz?

Warunki zabudowy i zagospodarowania przestrzennego, Decyzję celu publicznego, Wypis i wyrys z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, Decyzję na wycinkę drzew, Deklarację opłaty śmieciowej, Decyzję środowiskową, Podział nieruchomości, Decyzję rozgraniczeniową, Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, Warunki wykonania zjazdu z drogi gminnej, Warunki określające odległość posadowienia ogrodzenia, Wniosek o przydział lokalu komunalnego – socjalnego. Zgłoszenie działalności gospodarczej, Zgłoszenie działalności regulowanej, Pozwolenia na taksówkę, Uzgodnienie przystanków, Organizacja przetargów, Prowadzenie inwestycji.

Kto Ci w tym pomoże:

 1. Ewa Kawiorska- Kierownik Referatu Infratsruktury
 2. Sławomir Sendek – Inspektor
 3. Krzysztof Tarapacz – Podinspektor
 4. mgr inż. Agnieszka Pagór – Podinspektor
 5. inż. Marlena Tabor – Podinspektor

 


 

Pliki do pobrania:

 

 1. Wniosek o wydanie decyzji środowiskowych uwarunkowaniach
 2. Deklaracja dotycząca udziału w projekcie „Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z obszaru województwa małopolskiego”
 3. Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki
 4. Wniosek o ustalenie warunków zabudowy
 5. Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, niebędących obiektami hotelarskimi oraz pól biwakowych na terenie Gminy Książ Wielki
 6. Pozwolenie na uprawę maku niskomorfinowego
 7. Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż/podawanie napojów alkoholowych
 8. Wniosek o wydanie zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych w trakcie trwania imprezy na otwartym powietrzu
 9. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów
 10. Wniosek o wydanie warunków technicznych przyłącza wodociągowego/kanalizacyjnego
 11. Wniosek o wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej
 12. Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

 


 

 

Informujemy, że ta strona stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij „Zgadzam się”, aby ta informacja nie pojawiała się ponownie. Kliknij „Więcej informacji”, aby zapoznać się z naszą Polityką prywatności.