GMINA KSIĄŻ WIELKI

Ogłoszenia

Fundusze_Europejskie.png

Gminny Ośrodek  Pomocy Społecznej w Książu Wielkim informuje, iż  od dnia 04-03-2024 r. rozpoczyna  wydawanie skierowań  do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego  Pomoc Żywnościowa 2021- 2027. Osoby zainteresowane otrzymaniem w/w wsparcia prosimy o  złożenie w siedzibie GOPS w Książu Wielkim do 31-05-2024 r.  oświadczeń potwierdzających wysokość dochodu w rodzinie. Do oświadczenia należy dołączyć dokumenty potwierdzające dochód wnioskodawcy i członków rodziny wykazanych w oświadczeniu.( np. decyzja emerytalna/rentowa, odcinek świadczenia emerytalnego/rentowego, zaświadczenia z zakładu pracy o wynagrodzeniu)

Objaśnienie:

Kwoty kryterium dochodowego uprawniającego do pomocy żywnościowej w Podprogramie 2023 wynoszą: 2 056,40 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 1 590 zł w przypadku osoby w rodzinie.

Czytaj więcej...

Senior.png

Informujemy, że rusza nabór osób chętnych do udziału w zajęciach realizowanych w Dziennym Domu „Senior+” w Rzędowicach w ramach Programu Wieloletniego Senior+ na lata 2021-2025 w okresie jego trwałości. Dokumenty rekrutacyjne można pobrać ze strony internetowej https://www.ksiazwielki.eu/strona-gl lub w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Książu Wielkim w pokoju nr 14 . W Dziennym Domu „Senior+” seniorzy będą mieli możliwość aktywnego spędzenia wolnego czasu, nawiązania nowych znajomości i podtrzymywania relacji społecznych, a także realizowania własnych pasji i zainteresowań. Dzienny Dom „Senior+” w Rzędowicach jest ośrodkiem zapewniającym wsparcie i opiekę osobom sprawnym, wymagającym częściowej pomocy w zaspokajaniu potrzeb życiowych, które:
• są nieaktywne zawodowo,
• ukończyły 60 rok życia,
• posiadają miejsce stałego zamieszkania na terenie Gminy Książ Wielki.

Czytaj więcej...

     Jak informuje Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Miechowie, 29 lutego (czwartek) o godz. 9. w Remizie OSP w Książu Wielkim (ul. Jana Śniadeckiego 9A) odbędzie się szkolenie z zakresu stosowania środków ochrony roślin. Koszt uczestnictwa wynosi 150 zł, a okres ważności uzyskanego zaświadczenia 5 lat.

Czytaj więcej...


https://bip.malopolska.pl/ugksiazwielki,a,2401755,drugi-ustny-przetarg-nieograniczony-na-sprzedaz-nieruchomosci-gruntowej-w-giebultowie-gmina-ksiaz-wi.html


O G Ł O S Z E N I E

 

Na podstawie art. 37 ust. 1, art. 38, 39 ust. 1 oraz  40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst: Dz .U. z 2023 r, poz. 344 z późn. zm.) oraz § 3  i § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r, poz. 2213) Burmistrz Miasta i Gminy  Książ Wielki

o g ł a s z a

 

drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej w Giebułtowie gmina Książ Wielki, stanowiącej własność Gminy Książ Wielki, oznaczonej jako działka nr 35/1 o powierzchni 0,4333 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr KR1M/00058504/6. Zgodnie z zapisem w ewidencji gruntów i budynków przedmiotowa nieruchomość jest własnością Gminy Książ Wielki.

Zabudowa, zagospodarowanie: - Nieruchomość składająca się z jednej działki. Kształt działki czworokątny. Działka jest użytkowana rolniczo Na działce posadowiona cześć transformatora, słupy energetyczne wraz z liniami energetycznymi. Działka położona wzdłuż drogi publicznej, brak zjazdu z drogi na działkę. Drogę oddziela rów. Działka położona w sąsiedztwie terenów rolniczych i zabudowy zagrodowej.  Nie jest obciążona hipoteką ani służebnościami. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego działka położona jest w terenach oznaczonych symbolem RM – Tereny zabudowy zagrodowej.

Zgodnie z ewidencją gruntów i budynków przedmiotowa nieruchomość oznaczana jest jako RII - grunty orne, klasa RII.

 

Czytaj więcej...


https://bip.malopolska.pl/ugksiazwielki,a,2401745,drugi-ustny-przetarg-nieograniczony-na-sprzedaz-nieruchomosci-gruntowej-w-giebultowie-gmina-ksiaz-wi.html


O G Ł O S Z E N I E

 

Na podstawie art. 37 ust. 1, art. 38, 39 ust. 1 oraz  40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst: Dz .U. z 2023 r, poz. 344 z późn. zm.) oraz § 3  i § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r, poz. 2213) Burmistrz Miasta i Gminy  Książ Wielki

o g ł a s z a

 

drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej w Giebułtowie gmina Książ Wielki, stanowiącej własność Gminy Książ Wielki, oznaczonej jako działka nr 34/1 o powierzchni 0,1254 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr KR1M/00063818/8. Zgodnie z zapisem w ewidencji gruntów i budynków przedmiotowa nieruchomość jest własnością Gminy Książ Wielki.

Zabudowa, zagospodarowanie: - Nieruchomość składająca się z jednej działki. Kształt działki czworokątny. Na działce posadowiona część transformatora, słupy energetyczne wraz z liniami energetycznymi. Działka jest zabudowana małym budynkiem gospodarczym, murowanym. Budynek jest w złym stanie technicznym, ściany popękane, dach zapadnięty, od dłuższego czasu nie jest użytkowany, klasyfikuje się najprawdopodobniej do rozbiórki. Powierzchnia zabudowy około 48 m2. Działka użytkowana rolniczo.   Działka położona jest w sąsiedztwie terenów rolniczych i zabudowy zagrodowej. Działka wzdłuż drogi publicznej, ale brak wjazdu z drogi na działkę. Drogę oddziela rów.  Nie jest obciążona hipoteką ani służebnościami. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego działka położona jest w terenach oznaczonych symbolem RM – Tereny zabudowy zagrodowej.

 

Czytaj więcej...

Informujemy, że ta strona stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij „Zgadzam się”, aby ta informacja nie pojawiała się ponownie. Kliknij „Więcej informacji”, aby zapoznać się z naszą Polityką prywatności.