GMINA KSIĄŻ WIELKI

Wydarzenia

Czytaj więcej...Bycie Sołtysem to przede wszystkim trud,
wyzwania, wyrzeczenia
i nieustanna praca
na rzecz lokalnej społeczności.
Jednak, jak każda aktywność społeczna,
może ona dawać wiele satysfakcji.
I tego właśnie życzymy z okazji
Dnia Sołtysa,
składając jednocześnie podziękowania
za dotychczasowe działania
i osiągnięcia.


Burmistrz   PrzewodniczącyRMiG
Marek SZOPA    Henryk HUMA

Czytaj więcej...

     Zamieszczamy linki do pobrania harmonogramu odbioru odpadów na rok 2023. Jego część pierwsza obejmuje cztery miesiące: marzec, kwiecień, maj i czerwiec. Natomiast część druga obejmuje pozostałe dwa kwartały. W grafiku kolorem czerwonym oznaczono dodatkowe dni odbierania wyłącznie odpadów zmieszanych oraz ulegających biodegradacji (od kwietnia do października). Kolorem zielonym oznaczono datę wystawiania (w kwietniu i październiku) odpadów zaliczanych do wielkogabarytowych oraz opon aut osobowych. W tych samych dniach kwietnia i października (zaznaczonych kolorem niebieskim) będzie odbierany zużyty, lecz kompletny, sprzęt AGD i elektroniczny.

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...     Jedno po drugim, najpierw zebranie wiejskie, a po nim strażackie, odbyły się w sobotnie popołudnie (4 marca) w Moczydle. Gdy sala remizy zapełniła się mieszkańcami po brzegi, a za stołem prezydialnym zasiedli zaproszeni goście (na zdjęciu od prawej: burmistrz Marek Szopa, starosta Jacek Kobyłka i radny Marcin Walczyński) - sołtyska Maria Szuma wymieniła najważniejsze sprawy do omówienia: budowę dróg, oświetlenie ulic, przebudowę szkoły oraz zabezpieczenie ujęcia wody. Ponadto dodała, iż ze swojej pracy wywiązuje się bardzo dobrze bo reaguje na telefony mieszkańców, sporządza w ich imieniu pisma oraz interweniuje. Jak stwierdziła, ma nadzieję, że wszyscy są z niej w miarę zadowoleni. Do tej wypowiedzi nawiązał potem jeden z dyskutantów pytając Marię Szumę wprost: czy jest dumna z zablokowania budowy drogi? W odpowiedzi usłyszał, że inwestycję zablokowała nie ona, lecz mieszkańcy. Tę znaną szeroko sprawę poruszył również starosta Jacek Kobyłka informując, że kiedy opowiada o petycji mieszkańców Moczydła, którzy zaprotestowali przeciwko budowie drogi na obrzeżu wsi, na jaką już otrzymano 4 mln zł, to nikt nie chce wierzyć, iż coś takiego zdarzyło się naprawdę.

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...       Podczas ostatniego posiedzenia komisji budżetowej Rady Miasta i Gminy (2 marca), poświęconego głównie omówieniu projektów uchwał przygotowanych na najbliższą sesję RMiG jaką zaplanowano na 10 marca, burmistrz Marek Szopa przedstawił także zestawienie zaległości w zobowiązaniach pieniężnych wobec Gminy mieszkańców poszczególnych sołectw. Według stanu na koniec minionego roku (2022), wynoszą one łącznie ponad 147 tys. zł, z czego najwięcej zaległości – aż 65,5 tys. zł wykazano w Książu Wielkim, natomiast najmniej, a właściwie nadpłatę 730 zł wykazano w Tochołowie. Na zdjęciu wykonanym podczas obrad komisji budżetowej widzimy kolejno: skarbnika Teresę Kmerę, burmistrza Marka Szopę, przewodniczącego RMiG Henryka Humę, radnego Marka Gajosa, wiceprzewodniczącą RMiG Jagodę Spichę, przewodniczącego KB Grzegorza Ptaka i radnego Krystiana Grelę.

Czytaj więcej...

     Zarówno w roku 2023, jak i przez cały rok 2024, stawka podatku „śmieciowego” za wywóz odpadów z posesji pozostaje bez zmian, czyli będzie wynosić nadal 25 zł miesięcznie od osoby. Stało się to możliwe po rozstrzygnięciu przetargu, którym interesowało się kilka firm, lecz ostatecznie wystartowało w nim jedynie Małopolskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami – obsługujące naszą Gminę już od wielu lat. Za swoje usługi na kolejne 22 miesiące (czyli do końca roku 2024) zaoferowało porównywalną cenę do dotychczasowej, zatem sfinansują je jak dotąd same wpłaty mieszkańców. Oczywiście pod warunkiem, iż będą wpływały regularnie i bez zaległości.

Czytaj więcej...

Informujemy, że ta strona stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij „Zgadzam się”, aby ta informacja nie pojawiała się ponownie. Kliknij „Więcej informacji”, aby zapoznać się z naszą Polityką prywatności.