GMINA KSIĄŻ WIELKI

Wydarzenia

Czytaj więcej...     Także w tym roku, bo stało się to już wieloletnią tradycją, gminne obchody Święta 3-Maja odbyły się w Książu Małym. Po mszy św., podczas której okolicznościową homilię wygłosił miejscowy proboszcz ks. Piotr Figarski, pochód tłumnie zgromadzonych mieszkańców skierował się pod figurę św. Floriana – patrona strażaków. Poczty sztandarowe, kroczące na czele tuż za orkiestrą, prowadził gminny naczelnik OSP Kazimierz Kamiński.

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...     Nasza Gmina przystępuje do „Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”, prowadzonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Obejmuje on „demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest, zgodnie z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest”. Jak jednak podkreśla WFOŚiGW, nie mogą z tego dofinansowania korzystać mieszkańcy uczestniczący w programie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dotującego usuwania azbestu z budynków gospodarskich. Mieli oni obowiązek poinformować o tym Urząd Miasta i Gminy, do którego wpłynęło 36 takich zgłoszeń. Zatem utylizacja posiadanego przez nich złomu azbestowego nie będzie dotowana ponownie.

Czytaj więcej...

     Wśród kilkunastu uchwał jakie podjęto na piątkowej sesji (28 kwietnia) Rady Miasta i Gminy Książ Wielki, obradującej w komplecie pod przewodnictwem Henryka Humy, aż dziesięć dotyczyło sprzedaży albo zakupu działek. Natomiast uchwałą najważniejszą była ta wprowadzająca zmiany w tegorocznym budżecie. Jak wyjaśnił burmistrz Marek Szopa, z powodu przesunięcia w czasie rozbudowy oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej, zarezerwowane na ten cel pieniądze można wykorzystać w innym celu. I zaproponował by dodatkowe 200 tys. zł przeznaczyć na utwardzanie dróg prowadzących do pól, a 300 tys. zł dołożyć do inwestycji realizowanych przez Starostwo na drogach powiatowych. Dzięki temu nowa nakładka asfaltowa pokryje 1310 m dziurawej drogi w Cisiu (od skrzyżowania z drogą na Łazy) oraz 325 m drogi w Zaryszynie (na Bugaj).

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...

     Dwie drużyny uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Książu Wielkim startujące w eliminacjach powiatowych 44. Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego dla szkół podstawowych zajęły pierwsze miejsca zarówno w grupie I (10-12 lat) oraz w grupie II (powyżej 12 lat). Reprezentanci SP w Antolce w grupie I zajęli miejsce trzecie, a w grupie II – szóste. Uczniowie SP w Książu Małym nie wzięli udziału w turnieju, do którego przystąpiło aż 17 drużyn z 9 szkół podstawowych Powiatu Miechowskiego.

Czytaj więcej...

Informujemy, że ta strona stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij „Zgadzam się”, aby ta informacja nie pojawiała się ponownie. Kliknij „Więcej informacji”, aby zapoznać się z naszą Polityką prywatności.