GMINA KSIĄŻ WIELKI

Na podstawie art. 3 ust.2 pkt 9 d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2012 r. poz 391, z późn. zm.) informuję, że od 01 lipca 2013 r. podmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Książ Wielki jest:

Małopolskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Krakowie , oddział Miechów ul. Konopnickiej 30, 32-200 Miechów, tel. (41) 3830285.

 

W ramach prowadzonej działalności Podmiot prowadzi na terenie Składowiska Odpadów Mianocice Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8-16 do którego mieszkańcy mogą oddawać bezpłatnie następujące frakcje odpadów zbierane w sposób selektywny:

  1. papier ,
  2. szkło,
  3. tworzywa sztuczne,
  4. aluminium,
  5. odpady wielkogabarytowe,
  6. odpady z remontów,
  7. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
  8. baterie i akumulatory,
  9. przeterminowane leki,
  10. odpady ulegające biodegradacji.
Informujemy, że ta strona stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij „Zgadzam się”, aby ta informacja nie pojawiała się ponownie. Kliknij „Więcej informacji”, aby zapoznać się z naszą Polityką prywatności.