GMINA KSIĄŻ WIELKI

     Podsumowujemy najważniejsze wydarzenia roku 2016.

Styczeń
11 –
Na feralnym odcinku drogi krajowej E7 obok lasu Chrusty, znowu doszło do tragicznego wypadku, w którym zderzyły się czołowo dwa auta. Jedna osoba zginęła na miejscu a dwie zostały ranne. W trwającej kilka godzin akcji ratowniczej brały udział dwa zastępy JRG PSP z Miechowa, zastęp OSP z Książa Wielkiego oraz Policja.

 27 - Na Gminę spłyną miliony. W ramach sztandarowej akcji PiS „500+”, w naszych sołectwach kwalifikuje się do otrzymania 500 zł miesięcznie ok. 700 dzieci. Czyli ich rodzicom państwo wypłaci łącznie 350 tys. zł miesięcznie. Jeśli to nastąpi od marca, wyjdzie aż 3,5 mln zł w tym roku. Aby uzmysłowić sobie jaka to kwota w realiach Gminy Książ Wielki, dość powiedzieć, iż stanowi czwartą część jej rocznego budżetu lub inaczej – połowę tego, co wydajemy na utrzymanie systemu oświaty.

29 - Stowarzyszenie KGW w Konaszówce jako pierwsze w Gminie postanowiło umieścić kronikę swojej działalności na naszych stronach internetowych. Zachęcamy do podobnej inicjatywy pozostałe KGW oraz druhów z OSP. Warto pochwalić się swoją, społeczną pracą dla dobra innych oraz własnego sołectwa.

30 - Już piąty raz panie ze Stowarzyszenia Koła Gospodyń Wiejskich w Książu Wielkim przygotowały artystycznie i zorganizowały logistycznie oraz kulinarnie – uroczysty Wieczór Seniora. Na scenie remizy OSP wyśpiewywały oraz deklamowały przed licznie przybyłą publicznością, okolicznościowe strofy na temat „złotego wieku”, a nie żadnej „późnej jesieni” życia. Bo nad starością nie warto szlochać, „lecz zadrzeć nos i życie bardziej kochać”!

Luty
7 -
Za sprawą piątki radnych: Marka Gajosa, Dariusza Książka, Stanisławy Skiby, Małgorzaty Sych i Zygmunta Szostaka – do mieszkańców naszej Gminy trafiła prawdziwa góra jabłek. I to bez przesady, gdyż sprowadzili aż trzy tiry tych owoców, łącznie ponad 60 ton, i rozdysponowali bezpłatnie dla wszystkich, którzy potrzebują witamin.

8 - Piłkarze z „Jastrzębca” nie powtórzyli sukcesu z ostatnich dwóch lat rozgrywek o puchar Starosty Miechowskiego, kiedy zdobywali pierwsze miejsce. Ale pozostali na podium, bo w meczu o trzecie miejsce pokonali zdecydowanie, faworyzowany zespół „Pogoń” Miechów wynikiem 2:0.

23 - Aby nie płacić 2 mln zł za rekultywację wysypiska w Książu Wielkim, Gmina najpierw założyła zarządzającą zamkniętym wysypiskiem spółkę, a następnie wydzierżawiła na 20 lat jego teren małopolskiej firmie EMPOL. Planuje ona zorganizować tam punkt przeładunkowy odpadów komunalnych i zobowiązała się jednocześnie do przeprowadzenia na swój koszt pełnej rekultywacji do końca okresu dzierżawy.

26 - Blisko sto osób przyszło na zebranie informacyjne, na którym wójt Marek Szopa oraz Alicja Pagór, dyrektor Zespołu Szkolno –Przedszkolnego w Książu Wielkim, próbowali pomóc zdesperowanym rodzicom nie pogubić się w bałaganie spowodowanym najnowszą reformą oświatową, obejmującą najmłodszych uczniów. – Mamy pretensje do ministerstwa edukacji za wymaganie od nas decyzji o dalszym losie dziecka, gdy jeszcze nie wiadomo ani do jakiej trafi klasy, ani jaki obejmie go program nauczania – żalili się głośno rodzice.

27 - Druhowie z OSP w Książu Wielkim, jako jedyni w Gminie podjęli się trudnego i odpowiedzialnego obowiązku funkcjonowania w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym. Zaliczyli też najwięcej wyjazdów bojowych ze wszystkich strażackich drużyn ochotniczych w całym powiecie miechowskim. – Gratulujemy wam! Jesteście prawdziwą wizytówką naszej Gminy i Powiatu – podkreślali zgodnie: wójt Marek Szopa, przewodniczący Rady Henryk Huma oraz przedstawiciel Komendy Powiatowej PSP, st. kpt. Artur Zieliński. Nic więc dziwnego, że dotychczasowy zarząd OSP otrzymał na zebraniu absolutorium oraz został wybrany na kolejną kadencję.

Marzec
9 -
Odbyły się gminne eliminacje XXXIX edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pt. „Młodzież Zapobiega Pożarom”. Wzięło w nim udział łącznie 20. uczniów z naszych podstawówek, Gimnazjum oraz Zespołu Szkół na Zamku. W najmłodszej grupie wiekowej, podobnie jak od kilku lat, zwyciężyły uczennice Szkoły Podstawowej w Książu Małym, zajmując pierwsze i trzecie miejsce.

11 - Największym problemem Strażackiego Klubu Sportowego "Jastrzębiec" w Książu Wielkim nie są ani zawodnicy, ani działacze, lecz sponsorzy i kibice, którzy nie dopisują na meczach i prócz wyjątków nie dokładają grosza na utrzymanie drużyny. Drużyny, nie zawodników, bo ci biegają za piłką całkowicie bezinteresownie, tylko dla wyniku. O tym właśnie debatowano podczas walnego zebrania członków Klubu.

19 - Radni z komisji bezpieczeństwa poświęcili kolejne posiedzenie ocenie stanu dróg w naszej Gminie. Tym razem debatowali głównie o możliwościach poprawy dróg dojazdowych do pól, gdyż przede wszystkim ich naprawy dopominają się mieszkańcy.

14 - Na utwardzenie dróg gminnych i dojazdowych do pól trafi w tym roku aż 6.200 ton łamanego kamienia czyli tłucznia (dwa razy więcej niż średnio w latach ubiegłych). To prawie ćwierć tysiąca ciężarówek, które dowiozą ten ładunek wprost na wyznaczone drogi. Najniższą cenę za tę usługę podał miejscowy przedsiębiorca – Stanisław Zegan.

15 - Trwa odbiór techniczny nowej części remizy, jaką kosztem pół miliona zł wybudowano obok starego gmachu. Na parterze jest obszerny, podwójny garaż oraz pomieszczenia na sprzęt i zaplecze socjalne dla strażaków. Na piętrze urządzono dwa pokoje od frontu oraz dużą salę od podwórka wraz z kuchnią i zapleczem sanitarnym. Pomieszczenia doświetlają okna dachowe, więc są nie tylko przestronne ale i widne.

24 - Na wszystkich komisjach merytorycznych Rady Gminy, zgodnie opowiedziano się za wskazaniem jako właściwego - pierwszego wariantu mającej powstać obwodnicy drogowej Książa Wielkiego i Wielkiej Wsi. Czyli tego, który pobiegnie równolegle do ul. Danysz, a potem przetnie łąki i połączy się z drogą do Książa Małego na wysokości Zygmuntowa.

Kwiecień
13 -
Na spotkanie informacyjne w sprawie budowy trasy szybkiego ruchu S7 przybyło aż tylu zainteresowanych, że nie tylko zabrakło miejsc siedzących, ale tłoczono się nawet w przedsionku remizy OSP w Książu Wielkim. Najważniejszą rzeczą, jaką usłyszeli mieszkańcy, to oświadczenie przedstawicieli krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, że wyceny zajętych pod inwestycję nieruchomości oraz wypłaty odszkodowań rozpoczną się dopiero w połowie 2018 roku.

20 - Nasi radni jednogłośnie przyjęli uchwałę zatwierdzającą Strategię Rozwoju Gminy Książ Wielki na lata 2016 – 2022. Ten obszerny dokument pokazuje wszystko to, co trzeba w najbliższych siedmiu latach zrobić. Ale szczegółowo omawia jedynie te zadania, których realizacja – kosztująca łącznie 33 mln zł - ma szanse otrzymać dofinansowanie unijne w wysokości od 40 do 100 proc. planowanych wydatków.

Maj
3 -
Także w tym roku, już tradycyjnie obchodzono w naszej Gminie Święto Konstytucji oraz Święto Strażaków pod figurą św. Floriana w Książu Małym. Ceremonię złożenia kwiatów poprzedziła msza w miejscowym kościele, którego proboszcz – ks. kanonik Jan Rudacki był współorganizatorem całej uroczystości wraz z druhami z OSP, gospodyniami z KGW oraz Szkołą Podstawową.

10 - Druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Łazach otrzymali własny sztandar. – Niech on was teraz jednoczy Bogu na chwałę, a ludziom na ratunek – powiedział w trakcie ceremonii poświęcenia, ks. proboszcz Maciej Stopiński. Z kościoła w Antolce, delegacje strażaków ze wszystkich dziesięciu OSP naszej Gminy, a dodatkowo z Brzuchani oraz Przybysławic, zajechały pod remizę w Łazach. Tam wójt Marek Szopa przekazał sztandar prezesowi miejscowej OSP – Ireneuszowi Oczkowiczowi.

16 - Członkowie Polskiego Stronnictwa Ludowego z naszej Gminy, zebrali się w Zaryszynie. Słodkie ciasta, jakimi panie z miejscowego KGW zastawiły stoły, nie łagodziły goryczy słów, jakie padały podczas kolejnych przemówień. – Wysłuchaliśmy najważniejszych dla nas spraw w trzygodzinnej pigułce. I widać, że łatwiej ocenia się to, co było, a dużo trudniej podać receptę na to, by było lepiej - podsumował obrady Jacek Kobyłka, którego jednogłośnie i ponownie wybrano prezesem Zarządu Gminnego PSL w Książu Wielkim.

24 - W ostatnio opublikowanym ogólnopolskim rankingu gmin, którego kryterium była wartość zrealizowanych projektów z udziałem funduszy unijnych w latach 2007-2013, Książ Wielki zajął miejsce 1.411 (na 2.478 ujętych w zestawieniu miast i gmin). Z tym wynikiem jesteśmy najlepsi, po mieście Miechowie, w powiecie miechowskim, pozostawiając daleko za sobą Charsznicę i Racławice, nie wspominając już o Słaboszowie.

Czerwiec
4 -
Na Zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Książu Wielkim przybyli wszyscy, wybrani w poszczególnych jednostkach, delegaci. Łącznie - 35. druhów. Do nowo wybranego Zarządu weszły następujące osoby: prezes - Marek Szopa, wiceprezes - Sławomir Byczek, wiceprezes - Bogusław Hałat, komendant gminny - Kazimierz Kamiński, sekretarz - Agnieszka Pagór, skarbnik - Dorota Łękawska, członek prezydium - Tomasz Gorajczyk. Członkami zarządu zostali: Marian Doroba, Jarosław Dziura, Krystian Grela, Henryk Huma, Józef Kokut, Wiesław Kopeć, Ireneusz Oczkowicz, Grzegorz Stankowski, Szczepan Szafrański, Marcin Walczyński, Mirosław Wilki, Jerzy Włodarczyk, Jacek Zegan.

5 - Panie z KGW w Książu Wielkim zaprosiły miejscowe dzieci, z okazji ich święta, na piknik pełen niespodzianek i zabaw. Wszystko zaczęło się od poetyckich życzeń dla najmłodszych: „Żyjcie tak, aby każdy kolejny dzień był niesamowity i wyjątkowy. Wypełniajcie każdą chwilę tak, aby potem wspominać ją z radością. Czerpcie energię ze słońca, kapiącego deszczu i uśmiechu innych. Szukajcie w sobie siły, entuzjazmu i namiętności. Żyjcie najpiękniej jak umiecie.”

21 - Rada Gminy jednogłośnie uchwaliła absolutorium dla wójta Marka Szopy za wykonanie budżetu w roku 2015. Podobnego zdania byli sołtysi, gdyż po głosowaniu to oni zaczęli bić brawo. Jako pierwszy zaklaskał z aprobatą Adam Zyguła, sołtys Książa Wielkiego. Nic dziwnego, bo gospodarka finansowa naszej Gminy jest prowadzona wzorowo o czym najlepiej świadczą cyfry: wykonanie dochodów wyniosło 99,06 proc. (18,6 mln zł) a wydatków 98,67 proc. (17,0 mln zł).

Lipiec.
10 - Druhowie z OSP w Moczydle okazali się nie do pokonania w obu konkurencjach tegorocznych zawodów strażacko-sportowych. Zajęli pierwsze miejsce i w sztafecie (bieg na torze przeszkód) i w rozwijaniu linii gaśniczych, czyli zasłużenie zwyciężyli w klasyfikacji ogólnej. Drugie miejsce wywalczyła OSP w Książu Małym, a trzecie – OSP w Rzędowicach.

19 - Jak wskazują wyniki najnowszego rankingu zamożności miast i gmin wiejskich, Książ Wielki znalazł się na 782. miejscu w Polsce, wśród aż 1563. gmin wiejskich, czyli pośrodku stawki. To najlepszy wynik nie tylko wśród wszystkich samorządów powiatu miechowskiego, ale i jeden z wiodących w województwie małopolskim.

26 Wojewoda Małopolski poinformował, iż znalazły się dodatkowe fundusze na usuwanie skutków powodzi na drogach. Dostaniemy z tej puli 480 tys. zł, bo nasza Gmina miała gotową dokumentację dla budowy drogi Opacz - Lisiny, a co więcej Nadleśnictwo Miechów już wycięło drzewa pod wymagany pas o szerokości 15 metrów. Dzięki tym przygotowawczym działaniom, jeszcze w tym roku powstała tam asfaltowa jezdnia.

27 - Tegoroczne żniwa są w pełni. Na polach pracują kombajny a rolnicy liczą ile im „wysypało” z hektara i ile za to ziarno otrzymają złotówek. Wychodzi jednak na to, że zarówno urodzaj, jak i ceny zebranego zboża są niższe niż rok temu. Średnio z jednego hektara zbiera się na polach naszej Gminy po 4 tony pszenicy, tyle samo jęczmienia, i tyle samo rzepaku. O ile rzepak nie wymarzł, bo wtedy już 3 tony z hektara to dużo.

Sierpień
1 -
To wiemy od samych pielgrzymów, że warunków jakie nasza Gmina stworzyła dla nich w Antolce zazdrościły im inne grupy. Nad wyżywieniem czuwały panie z KGW, nad bezpieczeństwem – strażacy z OSP, nad czystością personel Szkoły. A dobrymi duchami tego wielkiego przedsięwzięcia, jakim było goszczenie i zapewnienie transportu dla 140. osób, są: ksiądz proboszcz Maciej Stopiński, wójt Marek Szopa oraz Beata Oczkowicz.

3 - Droga dojazdowa do pól, prowadząca z Trzonowa na górujące nad okolicą wzniesienie zwane Charściną, otrzymała asfaltową nawierzchnię i przypomina teraz gładką, czarną wstążkę rozwiniętą wśród zielonych i złocistych upraw. Już korzystają z niej rolnicy, bo bardzo przydała się na żniwa.

9 - Gmach byłej bożnicy w Książu Wielkim niszczał przez tyle lat, że teraz grozi zawaleniem. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego ogrodził niedawno ruderę, oznakował tablicami zakazu wstępu i wydał nakaz rozbiórki. Od gminy żydowskiej odkupił tę nieruchomość właściciel krakowskiej firmy kosmetycznej „Bielenda”. I zanim gmach odbuduje, szuka najlepszego sposobu jego przyszłego zagospodarowania. W grę wchodzi także wydzierżawienie go na dom kultury.

11 - Obowiązki Komendanta Powiatowego Policji w Miechowie pełni skierowany z Komendy Miejskiej w Krakowie podinspektor Tomasz Drożdżak. Poznając nowy teren swojego działania, przyjechał do Książa Wielkiego gdzie spotkał się z wójtem Markiem Szopą. Towarzyszył mu zastępca mł. insp. Wojciech Domagała. Jak oświadczyli zgodnie obaj Komendanci, są za utrzymaniem istniejących w powiecie posterunków policji, czyli także naszego, bo te placówki zwiększają poczucie bezpieczeństwa mieszkańców.

21 - Organizatorzy tegorocznych Dożynek Gminnych zdali egzamin na szóstkę. Nawet deszcz nie popsuł tej uroczystości, a tylko uczynił ją bardziej kameralną, bo goście garnęli się do siebie szukając schronienia pod jakimkolwiek, wspólnym dachem. W namiocie dla VIP-ów, gdzie smakowite jadło podawały panie z KGW Rzędowice, zasiadła urodziwa para dożynkowych starostów: Anna Kwaśniewska z Mianocic i Bogusław Hałat z Giebułtowa. Jak zgodnie stwierdzili, gdyby urodzili się po raz drugi, nigdy nie wybraliby zawodu rolnika. Taki to trudny kawałek chleba. Dlatego niebo zapłakało deszczem właśnie nad rolniczą dolą.

26 - Nowy bus – opel vivaro, będzie woził dzieci do szkoły oraz służył Urzędowi Gminy do transportu osób i towarów. Auto kosztowało 134,6 tys. zł. Wzięła go w leasing na cztery lata gminna spółka zarządzająca składowiskiem odpadów. To ona jest więc właścicielem pojazdu, a UG jedynie go otrzymał w dzierżawę.

28 - Na XVI Dożynkach Powiatu Miechowskiego w Przybysławicach (gmina Gołcza), Gminę Książ Wielki reprezentowało KGW z Konaszówki. I reprezentowało godnie: znakomitym jadłem mięsnym, mącznym i słodkim, owocowo-ziołowymi trunkami oraz śpiewem. I za to wszystko panie zebrały słowa podzięki, drobne datki, a przede wszystkim duże brawa.

30 - Radni gminni przyjęli aż 15 uchwał, dotyczących między innymi gospodarowania wspólnym mieniem oraz wyznaczającymi strategię rozwoju. Wszystkie uchwały zapadły jednogłośnie, bo w kwestiach ważnych dla mieszkańców, radni tej kadencji są bez wyjątku zgodni.

Wrzesień
1 -
W czterech szkołach samorządowych Gminy Książ Wielki rozpoczęto uroczyście kolejny rok nauki. Dyrektorzy placówek życzyli uczniom, by czuli się w nich jak w domu. – Niech nasza szkoła stanie się dla was miejscem intelektualnej przygody – powiedziała Danuta Gajos na inauguracji w Książu Małym. Uczestniczył w niej wójt Marek Szopa.

4 - Na Dożynkach Wojewódzkich w Miechowie, naszą Gminę reprezentowało, podobnie jak tydzień wcześniej na Dożynkach Powiatowych, KGW Konaszówka. Ich wieniec otrzymał pochwałę od komisji konkursowej za formę i wykonanie. Ale największym osiągnięciem naszych pań było wspólne odśpiewanie własnego utworu nie tylko z burmistrzem Miechowa – Dariuszem Marczewskim, ale i Marszałkiem Małopolski – Jackiem Krupą.

11 – „Jak ten chleb, co złączył złote ziarna, tak niech miłość złączy nas ofiarna” – ks. proboszcz Maciej Stopiński zacytował refren znanej pieśni kościelnej w kazaniu wygłoszonym podczas mszy, otwierającej Dożynki Parafialne w Antolce. W tym roku, ich głównym organizatorem było sołectwo Łazy przy współudziale sołectwa Cisie.

17 - Uszkodzony przez powódź dwa lata temu most na rzece Nidzicy w Małoszowie został wybudowany na nowo. Wraz z nim powstała nowa, asfaltowa droga na odcinku ćwierć kilometra. Właśnie zakończona inwestycja kosztowała 206,7 tys. zł, z czego prawie 150 tys. zł dołożył Wojewoda Małopolski a resztę (ponad 50 tys. zł) zapłaciła Gmina.

22 - Komisyjnie odebrano wyremontowaną drogę gminą Giebułtów - Boczkowice (nr 140194K), która mając na swoim początku i końcu charakter niemal górski, została mocno w tych miejscach zniszczona w wyniku intensywnych opadów deszczu w roku 2014.

27 - Reaktywowane po 45 latach, w roku 2011, Koło Gospodyń Wiejskich w Konaszówce działa aktywnie już pięć lat. I to nie tylko w swoim środowisku, bo z licznych inicjatyw, występów oraz prac jest znane w całej okolicy. Z okazji tego Jubileuszu zaproszono do swojej siedziby – świetlicy w Konaszówce - przedstawicielki dwunastu pozostałych Kół Gospodyń z naszej Gminy.

Październik
13 –
Podczas obchodów Dnia Edukacji Narodowej w Gimnazjum w Książu Wielkim, uczniowie zaprezentowali swoim nauczycielom program artystyczno-satyryczny. Odczytali w nim, wymyślony przez siebie list, jaki pani Premier skierowała na niby do Rady Pedagogicznej naszego Gimnazjum. Treść była krótka i pozbawiona życzeń, skoro Rada Ministrów postanowiła gimnazja w Polsce zlikwidować: „Dzień Nauczyciela. Z poważaniem, pani Premier”.

14 - O utwardzenie polnej drogi prowadzącej do pól i domów, starali się kolejno: były sołtys wsi Łazy Ireneusz Oczkowicz, obecny – Krystian Grela, a przede wszystkim radny Zygmunt Szostak. Obecnie można tu już wjechać bez przeszkód, także kombajnem na przyszłoroczne żniwa.

15 - Tyle ciężkich maszyn budowlanych, pracujących jednocześnie, jeszcze w Boczkowicach nie było. Korzystając ze słonecznej pogody, ułożono betonową przeprawę przez potok Nitka. jest to fragment drogi dojazdowej do kilku domów i do pól, który po wielu latach starań i zabiegów wreszcie zostanie utwardzony.

16 - Kamienna figura św. Rozalii, patronki chroniącej ludzi od wszelkiej zarazy, stojąca w Antolce przy trasie E7 (poniżej Kościoła i po przeciwnej stronie), była już tak zniszczona zębem czasu, że wkrótce rozsypałaby się w pył. Parafianie postanowili ją wskrzesić i oddali do renowacji Pawłowi Oczkowiczowi z Boczkowic, który uratował już niejedną starą rzeźbę.

21 - Osiemnaście par z naszej Gminy obchodziło uroczyście złote gody, czyli jubileusz 50-cio lecia pożycia małżeńskiego. Pół wieku razem to 26 milionów minut spędzonych wspólnie. – Na medalu, jaki wam z tej okazji przyznano, widnieją dwie róże. Myślę, iż te kwiaty wybrano nieprzypadkowo. Są bowiem piękne, ale także kłujące, zupełnie jak to bywa w życiu – przemówił do Jubilatów przed dekoracją odznaczeniami, wójt Marek Szopa.

24 – Złożony przez Gminę projekt przebudowy dróg: Krzeszówka – Zaryszyn i Trzonów – Zaryszyn, uzyskał wsparcie z funduszy unijnych. Stąd konieczne stało się pilne zwołanie sesji (dlatego była nadzwyczajna), żeby radni podjęli uchwały wprowadzające odpowiednie zapisy w wieloletnim planie inwestycyjnym, uwzględniając nowe zadania. Wymagane uchwały zapadły na sesji jednomyślnie.

27 - Uczniowie dwóch klas pierwszych Gimnazjum im. Stefana Żechowskiego w Książu Wielkim ślubowali uroczyście „być dobrym uczniem, strzec honoru Szkoły, śpieszyć potrzebującym z pomocą, zmieniać świat na lepszy, a także pracą, zdolnościami i zachowaniem służyć Ojczyźnie”. – Pod opieką naszego patrona, artysty o jakże bogatym wnętrzu, rozwijajcie skrzydła swoich talentów – życzył młodzieży dyrektor Gimnazjum Jacek Kobyłka.

29 - Z inicjatywy ks. Macieja Stopińskiego, proboszcza parafii w Antolce, wyrównano gruntową drogę prowadzącą na cmentarz oraz utwardzono w części, znajdujący się tutaj parking. I droga, i parking są własnością Gminy, stąd prace wykonała ekipa gospodarki komunalnej UG. Przy okazji zadbano o otoczenie grobu budowniczego miejscowego kościoła - ks. kanonika Walentego Herczyka.

Listopad
7 –
Jubileusz 90-lecia Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Antolce obchodzono pod znakiem satysfakcji, dającej powód do prawdziwej dumy. Bo przez ten szmat czasu wykształciło się tu blisko dwa tysiące absolwentów.

11 - W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Książu Wielkim odbyły się uroczystości poświęcone rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę oraz obchodom Święta Patrona Szkoły - ppłk. Juliana Malinowskiego.

17 – Na placu przed Bankiem Spółdzielczym w centrum Książa Wielkiego, stanęły trzy nowe tablice, reklamujące atrakcje turystyczno-krajoznawcze naszej Gminy. Sfinansowała je Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie, w ramach programu propagującego w Małopolsce informacje o obszarach podlegających ochronie (obszary Natura, Miechowski Obszar Chronionego Krajobrazu, pomniki przyrody).

19 - Radni przyjęli do wiadomości, zaproponowany przez Wójta i Skarbnika, projekt budżetu Gminy na rok 2017. Dochody mają wynieść 19,5 mln zł, wydatki 20,4 mln zł, natomiast planowany deficyt (0,9 mln zł), to kwota przeznaczona na spłatę pożyczki i wykup papierów wartościowych. Co najważniejsze: wysokość wydatków majątkowych sięga 3,3 mln zł. Jeśli dodać do tego spodziewane dofinansowanie zewnętrzne z projektów unijnych, to w przyszłym roku zrealizujemy najprawdopodobniej inwestycje za ponad 5 mln zł.

21 - W ogólnopolskim rankingu gmin, w którym oceniano poziom ich zrównoważonego rozwoju, nasza Gmina uplasowała się na pozycji 825., wyprzedzając zdecydowanie wiejskie samorządy powiatu miechowskiego oprócz Gołczy. Bo w przeprowadzonej przez naukowców ocenie, opartej na piętnastu obiektywnych wskaźnikach, okazała się od nich lepsza nie o kilka czy kilkadziesiąt miejsc, ale aż o kilkaset.

26 - Kosztem 170 tys. zł (w tym wkład Gminy 95 tys. zł) wyremontowano w Rzędowicach świetlicę i remizę, mieszczące się w jednym budynku. W sobotę uroczyście dokonano tam oficjalnego otwarcia z udziałem mieszkańców i zaproszonych gości. Na stołach nie brakowało jedzenia, a oprócz okolicznościowych przemówień były także artystyczne występy.

27 - Na You Tube można obejrzeć filmową relację z tegorocznych Dożynek Gminnych, którą zrealizował Wiesław Napora. To ponad godzinny (trwa 85 minut) reportaż, przedstawiający wszystko co wydarzyło się w ciepłą i deszczową, sierpniową niedzielę (21.08.) w Książu Wielkim. Zapraszamy na film. Wystarczy kliknąć TUTAJ.

Grudzień
6 - Decyzje, jakie podjęli nasi radni na sesji w dzień św. Mikołaja, stanowią najlepszy prezent dla mieszkańców. Ustalono bowiem, że skoro finanse Gminy mają się dobrze, to w roku 2017 nie wzrosną żadne podatki ani opłaty uiszczane do budżetu. Zapłacimy zatem tyle samo co teraz za wodę, odbiór śmieci, a także taką samą stawkę podatku rolnego, podatku od nieruchomości oraz od środków transportu.

8 - Dłużnicy Gminy, w celu poprawy ściągalności zobowiązań finansowych, będą wpisywani na ogólnodostępną listę Krajowego Rejestru Długów. Co oznacza, że banki odmówią im kredytu, sklepy sprzedaży na raty, a operatorzy telefonii komórkowej czy Internetu – podpisania umowy o świadczeniu usług telekomunikacyjnych.

13 - Po wielu interwencjach kierowców, po kilku wystąpieniach Rady Gminy potwierdzonych – niestety – licznymi wypadkami, w tym śmiertelnymi, krakowski oddział Dyrekcji Generalnej Dróg Krajowych i Autostrad zamknął wreszcie dla ruchu aut pas wyprzedzania na tzw. zakręcie śmierci. Obecnie dla samochodów jadących od Książa Wielkiego w stronę Warszawy (Moczydła), dodatkowy pas do wyprzedzania kończy się już za stacją benzynową.

14 - Mieszkanka Głogowian – Starej Wsi, Stefania Miś skończyła sto lat. Z tej okazji złożył Jej osobiście życzenia wójt Marek Szopa, oraz odczytał listy gratulacyjne od Premiera RP oraz Wojewody Krakowskiego. A Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przyznał Jubilatce podwyżkę wypłacanego świadczenia, co miesiąc o 3.408 zł 42 gr.

21 - Rada Społeczna Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Książu Wielkim jednogłośnie zaaprobowała wniosek jej przewodniczącego (wójta Marka Szopy), by p.o. kierownikiem naszego ośrodka była nadal (do końca 2017 roku), lekarz Bożena Płonczyńska. Uznano bowiem, iż to dzięki jej staraniom mieszkańcy mają do wyboru więcej lekarzy, pielęgniarki traktują pacjentów życzliwiej, ośrodek wkrótce zakupi z własnych środków nowoczesny aparat USG, a ponadto o połowę zmalał jego deficyt (z 78 tys. zł na 45 tys. zł).

25 - W wydanym przez „Gazetę Krakowską” albumie zatytułowanym „Kulinarne wędrówki po Małopolsce”, powiat miechowski reprezentują tylko trzy koła KGW: dwa z gminy Gołcza oraz jedno z gminy Książ Wielki – KGW Konaszówka. Nasze panie podają tam przepisy kulinarne na babkę ziemniaczaną zwaną kućmokiem oraz zdradzają swoją sekretną recepturę na piernik dojrzewający, z jakich wyrobu słyną już na całą Polskę, a nawet dalej.

27 - Zgodnie z rozporządzeniem Powiatowego Lekarza Weterynarii w Miechowie, za obszar zapowietrzony wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) uznano teren następujących miejscowości w gminie Książ Wielki: Cisia Wola, Częstoszowice, Konaszówka, Małoszów, Mianocice, Książ Wielki, Wielka Wieś. Jednocześnie nakazano oznakowanie obszaru zagrożonego wystąpieniem tej choroby przez ustawienie przy drogach tablic ostrzegawczych oraz wyłożenie mat dezynfekcyjnych.

29 - Na sesji Rady Gminy, jaka odbyła się wyjątkowo nie w Książu Wielkim, a w Książu Małym, podjęto jednogłośnie dwie istotne decyzje. Po pierwsze, uchwalono budżet na rok 2017, który wyznacza zadania na kolejnych 12 miesięcy. A po drugie, przyjęto Gminy Program Rewitalizacji, który z kolei nakreśla długofalowe plany działania do roku 2024.

    

Informujemy, że ta strona stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij „Zgadzam się”, aby ta informacja nie pojawiała się ponownie. Kliknij „Więcej informacji”, aby zapoznać się z naszą Polityką prywatności.