GMINA KSIĄŻ WIELKI

Ogłoszenia

Czyste p

UWAGA !!!

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – Komórka Świadczeń Rodzinnych w Książu Wielkim przypomina, iż należy składać wnioski o świadczenia rodzinne oraz fundusz alimentacyjny na okres zasiłkowy 2023/2024.

 • od 1 lipca 2023 roku – w formie elektronicznej,
 • od 1 sierpnia 2023 roku – w formie papierowej.

Lp

Nazwa podmiotu

Adres

Rodzaj przyjmowanych odpadów

 1.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami EKOVITA Pietrzak Jolanta

ul. Sienkiewicza 27

56-120 Brzeg Dolny

tel. 71 352 89 70

folia odpadowa, sznurek

zużyte czyściwo, filtry

 2.

Sinoma Jakub Oettingen

ul. Brzeska 2

31-998 Kraków

tel. 012 644 19 02

folia odpadowa, czyste skrzynki, folii tzw. „sianokiszonka”

Czytaj więcej...

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( tekst jednolity Dz. U. z  2021 r. poz. 888 z późn. zm. ) Burmistrz Miasta i Gminy Książ Wielki informuje że w roku 2021 Gmina Książ Wielki osiągnęła:

 1. Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania – 4.00 %.
 2. Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych – 24 %.

Burmistrz Miasta i Gminy Książ Wielki  wykonując obowiązek wynikający z art. 3 ust.2 pkt. 9 ppkt.  B ustawy z dnia 13 września 1996r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 2519 z późn. zm.) informuje:

W roku 2022 zgodnie z danymi pochodzącymi ze sprawozdań od przedsiębiorców, odpady odbierane z terenu Gminy Książ Wielki trafiły do następujących Instalacji Regionalnych:

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne o kodzie 20 03 01

 • Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. Balin,
 • Składowisko Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. w Oświęcimiu,
 • Zakład Gospodarki Komunalnej „BOLESŁAW” Sp. z o.o.- Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów,
 • Remondis Kraków Sp z o.o- Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych,
 • FCC Tarnobrzeg SP. z o.o.- Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów,
 • Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów,
 • FCC Tarnobrzeg Sp. z o.o.

Odpady ulegające biodegradacji (pochodzące z terenów zielonych) o kodzie 200201

-  Kompostownia odpadów organicznych PreZero Małopolska sp. z o.o. ul Kosiarzy 5a, 30-731 Kraków.

- Biogazownie Małopolskie Sp. z o.o, Wielopole 62, 33-210 Olesno.

 • Składowisko Odpadów Komunalnych w Oświęcimiu, ul. Nadwiślańska 36, 32-600 Oświęcim.

Pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczone do składowania o kodzie 191212, 19 05 99:

 • Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o. Balin, składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne,
 • Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne – Stare Miasto-Park Sp. z o.o.,
 • Składowisko odpadów „za rzeką Białą”; Grupa Azoty Jednostka Ratownictwa Chemicznego SP. z o.o.,
 • Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Ujkowie Starym,
 • -Składowisko odpadów innych niż obojętne i niebezpieczne w Oświęcimiu, ul. Nadwiślańska 36, 32-600 Oświęcim.
Informujemy, że ta strona stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij „Zgadzam się”, aby ta informacja nie pojawiała się ponownie. Kliknij „Więcej informacji”, aby zapoznać się z naszą Polityką prywatności.