GMINA KSIĄŻ WIELKI

Ogłoszenia

W RAMACH PROGRAMU:

 LICZBA ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE – 148

LICZBA ZAWARTYCH UMÓW – 122

LICZBA ZREALIZOWANYCH WNIOSKÓW – 56

SUMARYCZNA KWOTA WYPŁACONYCH DOTACJI – 974 053,86

DANE NA DZIEŃ 31.03.2023 r.

     Małopolska Izba Rolnicza prowadzi nabór uczestników na szkolenie (organizowane 19 kwietnia w Krakowie) pn. „Gospodarka nawozowa a ochrona wód”. Głównym jego celem jest wsparcie rolników we wdrażaniu zapisów „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu” (tzw. programu azotanowego) i przygotowywaniu planów nawozowych; ale również: popularyzowanie dobrych praktyk nawozowych, ograniczenie zużycia pestycydów oraz upowszechnianie wiedzy w zakresie wpływu produkcji rolnej na stan środowiska, bioróżnorodności i jakość wód. Szczegóły podajemy poniżej.

Czytaj więcej...

Na podstawie §3 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia  27 lutego 2023r w sprawie kwalifikacji wojskowej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 lutego 2023 r w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2023r Urząd Miasta i Gminy Książ Wielki informuje, że od dnia 17 kwietnia do dnia 21 lipca 2023r zostanie przeprowadzona kwalifikacja wojskowa.

Na podstawie  Obwieszczenia Wojewody Małopolskiego z dnia 31 marca 2023 r.
w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2023 r.  na obszarze województwa małopolskiego ogłasza się , że czas pracy Powiatowej Komisji Lekarskiej w Miechowie został wyznaczony na okres od  12-23.06.2023 r.

Zgodnie z Planem Pracy Powiatowej Komisji Lekarskiej dla Powiatu Miechowskiego Kwalifikacja Wojskowa dla Gminy Książ Wielki przewidziana jest w dniu 15 czerwca 2023r.

W Planie Pracy Powiatowej Komisji Lekarskiej jest również dzień wyznaczony na kwalifikację wojskową kobiet – 22 czerwiec 2023r, oraz 23 czerwiec  2023r – dzień rezerwowy.

Siedziba Powiatowej Komisji Lekarskiej mieści się przy ulicy Marii Konopnickiej 4 
w Miechowie – obiekt krytej pływalni.

Czas pracy komisji został wyznaczony w godz. 9.00-13.00.

Czytaj więcej...

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Książu Wielkim informuje, iż można składać wnioski o refundację podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023 roku (tzw. dodatek gazowy). Dodatek ten przeznaczony jest wyłącznie dla indywidualnych odbiorców gazu, którzy ogrzewają budynki mieszkalne gazem pochodzącym z sieci gazowej (dodatek gazowy nie obejmuje bloków przy ul. Do Grodziska).

  • Dodatek gazowy przysługuje jednoosobowym gospodarstwom domowym, których miesięczny dochód netto nie przekracza 2 100,00 zł, na osobę (dochody liczone są za 2021 rok – dla wniosków składanych po raz pierwszy w okresie od styczeń 2023r., do lipiec 2023r., oraz za 2022 rok – dla wniosków składanych po raz pierwszy w okresie od sierpień , do luty 2024r.);
  • Dodatek gazowy przysługuje wieloosobowym gospodarstwom domowym, których miesięczny dochód netto nie przekracza 1 500,00 zł, na osobę (dochody liczone są za 2021 rok – dla wniosków składanych po raz pierwszy w okresie od styczeń 2023r., do lipiec 2023r., oraz za 2022 rok – dla wniosków składanych po raz pierwszy w okresie od sierpień , do luty 2024r.).

Czytaj więcej...

jaksa

Ogłoszenie o Naborach wniosków

dotyczące naboru wniosków o przyznanie pomocy  w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”,

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

 

Miechowskie  Stowarzyszenie Gmin Jaksa  Lokalna Grupa Działania

działająca na terenie gmin:
Charsznica,  Gołcza,  Kozłów,  Książ Wielki,  Miechów,  Racławice,  Słaboszów

informuje o możliwości składania

wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu:

                      

Czytaj więcej...

Informujemy, że ta strona stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij „Zgadzam się”, aby ta informacja nie pojawiała się ponownie. Kliknij „Więcej informacji”, aby zapoznać się z naszą Polityką prywatności.