GMINA KSIĄŻ WIELKI

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Książu Wielkim informuję,
iż od 1 sierpnia 2024r., do 30 września 2024r., będzie trwał nabór wniosków
o bon energetyczny.

 

Bon energetyczny jest to jednorazowe świadczenie pieniężne przeznaczone dla gospodarstw domowych o niższych dochodach. Przewidziane są dwa progi dochodowe, ustalane na podstawie dochodów osiągniętych w 2023r.

  • do 2500 zł dla gospodarstw 1-osobowych
  • do 1700 zł dla gospodarstw wieloosobowych.

Wysokość bonu energetycznego będzie zależała od liczby osób w gospodarstwie domowym:

  • 300 zł dla gospodarstw 1-osobowych,
  • 400 zł dla gospodarstw 2-3 osobowych,
  • 500 zł dla gospodarstw 4-5 osobowych,
  • 600 zł dla gospodarstw 6-osobowych i większych.

       Wyższe kwoty przewidziane zostały dla gospodarstw domowych, które wykorzystują energię elektryczną jako źródło ogrzewania i są wpisane do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków:

  • 600 zł dla gospodarstw 1-osobowych,
  • 800 zł dla gospodarstw 2-3 osobowych,
  • 1000 zł dla gospodarstw 4-5 osobowych,
  • 1200 zł dla gospodarstw 6-osobowych i większych.

       Przy wypłacie bonu obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że bon energetyczny przyznawany będzie także po niewielkim przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota bonu będzie pomniejszona o kwotę tego przekroczenia.

Uwaga!!! Oprócz spełnienia podstawowego warunku jakim jest próg dochodowy, kolejnym warunkiem będzie przedłożenie informacji o złożonej w Urzędzie Miasta i Gminy Książ Wielki deklaracji dotyczącej opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, dla ilości osób tworzących gospodarstwo domowe.

Informujemy, że ta strona stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij „Zgadzam się”, aby ta informacja nie pojawiała się ponownie. Kliknij „Więcej informacji”, aby zapoznać się z naszą Polityką prywatności.