GMINA KSIĄŻ WIELKI

Wydarzenia

07-1.jpg     Funkcjonująca od 25 lat oczyszczalnia ścieków w Książu Wielkim mieści się nad stawami w budynku przypominającym bardziej większy dom jednorodzinny, niż obiekt przemysłowy. Dodatkowo jest on wtopiony w zieleń i na ogół niewyczuwalny powonieniem gdyż procesy chemiczne odbywają się tam w cyklu zamkniętym. Okoliczni mieszkańcy uskarżają się na przykre zapachy jedynie wtedy gdy zjeżdżają tu coraz liczniej beczkowozy wypełnione szambem i zrzucają ładunek do otwartych krat. Dlatego do otwartych, bo oczyszczalnia posiada zbyt mały zbiornik retencyjny, magazynujący wstępnie te przywożone, komunalne ścieki. I skoro ich wciąż przybywa, a nie ubywa, jedynym wyjściem jest rozbudowa oczyszczalni. Tak by mogła bez uciążliwości dla otoczenia wypełniać swoją niezbędną dla mieszkańców Gminy funkcję. Ale…

Czytaj więcej...

     Już można bez narażania się na mandat przejeżdżać po wiadukcie nad budowaną drogą szybkiego ruchu S7 na węźle Książ, w okolicy Książa Małego. Ostatnio, chociaż wiadukt był ukończony, zamknięto go dla ruchu gdyż nie działało na nim jeszcze oświetlenie, co nocą zagrażało bezpieczeństwu kierowców. Teraz zasilanie elektryczne już podłączono i obiekt oficjalnie otwarto do użytku.

Czytaj więcej...

03-1.jpg     Wprawdzie ani pogoda ani niskie ceny skupu zbóż nie sprzyjają w tym roku rolnikom, ale to nie znaczy, iż Gminne Dożynki mają być smutne. Opatrzność nad nimi czuwa mimo wszystko, dlatego ta najważniejsza dla mieszkańców impreza odbędzie się w Książu Wielkim 15 sierpnia, w święto Wniebowzięcia, czyli w Dzień Matki Boskiej Zielnej. Oprócz tradycyjnych obrzędów w rytm melodii wyśpiewywanych przez chór „Książowiacy” i wygrywanych przez kapelę „Małopolanie”, oprócz przysmaków serwowanych na stoiskach Kół Gospodyń Wiejskich – wystąpi jako gwiazda wieczoru zespół „Toporki”.

Czytaj więcej...

     Rolnik, który chce odzyskać w II naborze wniosków część kosztów zakupu oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej powinien gromadzić faktury VAT dokumentujące zakup oleju napędowego: w terminie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r.   -   jako załączniki do wniosku o zwrot podatku z niewykorzystanego limitu z I naboru wniosków przysługującego w 2023 r.  (limit na 2023 r. wynosi  110 l/1 ha UR i 40 l/1 DJP bydła); w terminie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 lipca 2023 r. - jako załączniki do wniosku o zwrot  podatku w ramach limitu przysługującego w 2023 r.  w ilości 40 l/1 DJP owiec, kóz i koni oraz 4 l/1 szt. świń.
     W II terminie składania wniosków (1-31 sierpnia 2023 r.) stawka  zwrotu podatku wynosi:

  • 2 zł/ 1 litr zakupionego oleju napędowego  w okresie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r.  -  do  wysokości niewykorzystanego limitu z I  naboru wniosków na użytki rolne i utrzymywane bydło;
  • 1,20 zł/ 1 litr zakupionego oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia  2022 r. do 31 stycznia 2023 r.  -  na utrzymywane świnie owce, kozy i konie;
  • 2 zł/ 1 litr zakupionego oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r.  - do  wysokości niewykorzystanego limitu z wynikającego z faktur zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 stycznia 2023 r.  -  na utrzymywane świnie owce, kozy i konie.

Czytaj więcej...

7-31.jpg     Zgodnie z coroczną tradycją i decyzją  Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, w 79. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego przypadającą we wtorek, 1 sierpnia, o godzinie 17. (godzina „W”) zostaną uruchomione w naszej Gminie – podobnie jak w całym kraju - syreny alarmowe. Ich sygnał akustyczny będzie trwał 1 minutę w systemie ciągłym.

Czytaj więcej...

18-1.jpg     Na ambitnych i zdolnych maturzystów, pochodzących z małych miejscowości i niezamożnych rodzin, którzy rozpoczną w tym roku akademickim studia dzienne w uczelniach publicznych (z wyłączeniem kierunków mundurowych), czekają roczne stypendia w wysokości 7.000 zł, wypłacane w miesięcznych ratach od października do lipca w roku akademickim 2023/2024.

Czytaj więcej...

Informujemy, że ta strona stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij „Zgadzam się”, aby ta informacja nie pojawiała się ponownie. Kliknij „Więcej informacji”, aby zapoznać się z naszą Polityką prywatności.