GMINA KSIĄŻ WIELKI

Wydarzenia

13-1.jpglogoRew     Siedząc lub tylko patrząc na piękny dzisiaj Rynek w Książu Wielkim warto pamiętać, iż uzyskał on taki wygląd dzięki Projektowi „Rewitalizacja Gminy Książ Wielki”, zrealizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w jego osi priorytetowej 11 Rewitalizacja Przestrzeni Regionalnej, działaniu 11.2 Odnowa Obszarów Wiejskich. Koszt całości zadania wyniósł ostatecznie (wg rozliczenia z listopada roku 2021) 9.082.455,02 zł przy dofinansowaniu 6.183.398,25 zł (w tym 5.358.945,15 zł z Unii Europejskiej). Gmina dołożyła 2.899.056,77 zł wkładu własnego. Najbardziej widoczny efekt to właśnie  poddany gruntownej rewitalizacji Rynek w Książu Wielkim (działka 919/1) oraz pobliski parking (zadanie: parkuj i jedź) na działkach nr ew. 782/1, 782/4, 782/5, 782/6, a także zmodernizowane sąsiednie ulice: Szkolna (dz. nr 921/1), Toporczyków (dz. nr 920/1) i Murarska (dz. nr 930/2, 450/1).

Czytaj więcej...

   Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Krakowie ostrzega przed mającymi nastąpić z prawdopodobieństwem 80 proc. w środę 12 lipca (w godz. od 11. do 22.) – burzami, którym towarzyszyć będą ulewne deszcze, silne porywy wiatru, a miejscami grad. Ostrzeżenie meteorologiczne nr 177 do pobrania poniżej.

Czytaj więcej...

     Podczas ostatniej sesji RMiG (27 czerwca) grupa mieszkańców Zaryszyna głośno upominała się o rozwiązanie problemów z dostawami wody pitnej, gdyż są z tym problemy odkąd wykryto, że miejscowe ujęcie ma przekraczające normę związki azotu. I mimo natychmiast podjętych przez Gminę działań nie udało się ich dotąd zredukować. – Zleciliśmy specjalistom z Uniwersytetu Jagiellońskiego zbadanie tego zjawiska, czyli ustalenie przyczyn oraz możliwości naprawy. Teraz czekamy na wyniki, bo od tego zależy dalszy sposób postępowania – wyjaśnił burmistrz Marek Szopa. Natomiast radni ustalili, że tą sprawą zajmie się także komisja skarg, wniosków i petycji.  

Czytaj więcej...

29-1.jpg     Także w tym roku trwający trzy dni Festiwal GADAFEST odbędzie się wokół Pałacu Mirów w Książu Wielkim, a jednym z jego gospodarzy jest właśnie nasza Gmina. Jak zapewniają organizatorzy, na dwóch scenach usłyszymy nietuzinkowych artystów. Od dobrze zapowiadających się, po znanych i nagradzanych. Wystąpią: 1988, Afro Kolektyw, Kapela Maliszów, Młyn, Dymny Sour, House Of Lucy, Bartosz Weber, Krenz, Hermeneia i wielu innych.

Czytaj więcej...

28-1.jpg     Burmistrz Marek Szopa otrzymał na ostatniej sesji Rady Miasta i Gminy Książ Wielki (we wtorek 27 czerwca) zarówno wotum zaufania jak i absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2022. Głosowali za tym wszyscy obecni radni oprócz Marka Płonczyńskiego, który w obu kwestiach był przeciw, bo jak powiedział: ma odrębne zdanie w imię zasad, lecz nie wyjaśnił jakich. Przewodniczący RMiG Henryk Huma wraz z wiceprzewodniczącą Jagodą Spichą wręczyli Markowi Szopie kwiaty w dowód uznania dla jego pracy na rzecz Mieszkańców. Dziękując za tak satysfakcjonujący wynik głosowania, Burmistrz stwierdził, iż dobre wykonanie zaplanowanych zadań mimo wciąż zmieniającego się budżetu, to również zasługa Rady oraz skarbnika Teresy Kmery.

Czytaj więcej...

21-1.jpg     Wspaniały Jubileusz setnych urodzin mieszkańca Wielkiej Wsi – Jana Kowalskiego uczczono godnie zarówno w oficjalno-przyjacielskim jak i w rodzinnym gronie. Burmistrz Marek Szopa przekazał listy gratulacyjne z Kancelarii Premiera i od Wojewody Małopolskiego. A odczytując swój, życzył by kolejne lata mijały Jubilatowi w atmosferze miłości i wsparcia. Na zdjęciu stoją kolejno: Henryk Huma (przewodniczący RMiG), burmistrz Marek Szopa oraz mieszkańcy Wielkiej Wsi, przyjaciele Jana Kowalskiego – Albin Żelaźkiewicz, Lesław Żabicki i Adam Szwaczka (sołtys). 

Czytaj więcej...

Informujemy, że ta strona stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij „Zgadzam się”, aby ta informacja nie pojawiała się ponownie. Kliknij „Więcej informacji”, aby zapoznać się z naszą Polityką prywatności.